Laptopregeling schoolgaande kinderen

Voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar op het voortgezet onderwijs en een minimum inkomen is het mogelijk om een vergoeding voor de kosten van aanschaf van een laptop aan te vragen.

De tegemoetkoming voor de aanschaf van een laptop bedraagt maximaal € 400,00. Een tegemoetkoming in de kosten van internet is niet mogelijk.

Aanvragen

  • Vraag de tegemoetkoming aan vóórdat u een laptop aanschaft. U moet een aanvraag bijzondere bijstand doen. U kunt dit formulier afhalen op het Stadhuis of aanvragen via 14 0522. 
  • Vermeld dat het om een laptop voor een scholier gaat en vul de de naam / geboortedatum en school van uw kind in.
  • U hoort binnen 8 weken na de aanvraag van de gemeente of u de tegemoetkoming ontvangt.
  • U kunt voor de aanvraag ook een afspraak maken via 14 0522 of direct online

Meesturen

  • Kopieën recente inkomensgegevens en uw vermogen mee als deze gegevens niet bij ons bekend zijn
  • Offerte van de laptop mee en een bewijs dat dit voldoet aan wat de school voorschrijft.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor de tegemoetkoming wanneer:

  • Uw inkomen bedraagt maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum.
  • Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 1.607,55 voor een alleenstaande en  € 2.296,50 voor gehuwden/ samenwonenden.
  • Het gaat om de goedkoopste adequate oplossing

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl, bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522