Laptopregeling schoolgaande kinderen

Voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar op het voortgezet onderwijs en een minimuminkomen is het mogelijk om een vergoeding voor de kosten van aanschaf van een laptop aan te vragen. De tegemoetkoming voor de aanschaf of bijdrage van een laptop bedraagt maximaal € 400,00. Een tegemoetkoming in de kosten van internet is niet mogelijk.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor de tegemoetkoming wanneer:

  • Uw inkomen bedraagt maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum.
  • Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 1.866,81 voor een alleenstaande en  € € 2.666,88 voor gehuwden/ samenwonenden
  • Het gaat om de goedkoopste adequate oplossing

Aanvraag

  • Vraag de tegemoetkoming aan vóórdat u een laptop aanschaft. U moet een aanvraag bijzondere bijstand doen. U kunt dit formulier aanvragen via 14 0522. 
  • Vermeld dat het om een laptop voor een scholier gaat en vul de de naam / geboortedatum en school van uw kind in.
  • Stuur kopieën van inkomensgegevens over de laatste drie maanden en bewijsstukken van uw vermogen (zoals bankafschriften, schulden) mee als deze gegevens niet bij ons bekend zijn

  • Voeg de offerte van de laptop bij en een bewijs dat deze voldoet aan wat de school voorschrijft.

  • U hoort binnen 8 weken na de aanvraag van de gemeente of u de tegemoetkoming ontvangt.
  • U kunt voor de aanvraag ook een afspraak maken via 14 0522 of direct online

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens ment, kunt u tegen de beslissing in bezwaar>>.

Tips

U moet misschien meer schoolkosten betalen of heeft een rekening voor buitenschoolse activiteiten ontvangen. Kijk voor informatie over andere mogelijke regelingen op www.kindsupportmeppel.nl

AVG

Voor de aanvraag van deze regeling worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente Meppel verwerkt deze gegevens zorgvuldig en enkel voor het doel van de aanvraag. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring>>.