Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een tegemoetkoming voor inwoners van de gemeente Meppel die langdurig een laag inkomen hebben en geen zicht hebben op inkomensverbetering.

Hoogte toeslag

De individuele inkomenstoeslag bedraagt € 419,- per huishouden per jaar. De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding in één keer over op uw bank- of girorekening.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Meppel.
 • U bent ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U ontvangt minimaal 3 jaar een inkomen van maximaal 105% van het voor u geldende sociaal minimum (zie tabel).
 • De overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 51.600,-.
 • Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 6.120,- voor een alleenstaande en € 12.240,- voor gehuwden/ samenwonenden.
 • U heeft geen zicht op inkomensverbetering.

Pensioengerechtigden komen niet in aanmerkingen voor de individuele inkomenstoeslag.

(de bedragen zijn per maand exclusief vakantiegeld)

Overzicht inkomensgegevens
Uw situatie1 Inkomen2
Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler € 1022,90
Gehuwden/ samenwonenden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd – geen kostendeler

€ 1.461,41

1 deling woonlasten: wanneer er sprake is van inwoning van een ander dan uw kinderen of partner
2 maximaal 105% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Kostendelersnorm

De hoogte van de kostendelersnorm is afhankelijk van het aantal meerderjarige personen die verblijven op hetzelfde adres. Hiervan zijn uitgezonderd (deze personen tellen voor de kostendelersnorm niet mee);

 • Personen van 18 tot 21 jaar;
 • Studenten die een WSF-uitkering/ WTOS uitkering ontvangen of een BBL-opleiding volgen;
 • Personen (niet zijnde bloed- en aanverwanten in 1e en 2e graad) die een commerciële relatie met elkaar hebben (huur of verhuur van een kamer).
Kostendelersnorm per maand exclusief vakantiegeld (per persoon) bedrag 105%
Tweepersoons huishouden € 730,71
Driepersoons huishouden € 633,28
Vierpersoons huishouden € 584,56

Meer informatie en aanvragen

 • U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier (PDF) dat u bij de balie kunt afhalen of dat u op verzoek wordt toegestuurd.
 • Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522