Fonds Deelname Maatschappelijke activiteiten

Inwoners van de gemeente Meppel met een minimuminkomen moeten volwaardig kunnen deelnemen aan wat er in onze samenleving te doen is. Inwoners met een minimuminkomen kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming voor diverse kosten aanvragen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor sociale, culturele, educatieve of sportieve activiteiten, zoals

 • Contributies van (sport)verenigingen
 • Abonnement zwembad
 • Bezoek aan musea, theater, dierentuin, bioscoop, e.d.
 • Bibliotheek
 • Krantenabonnement
 • NS-voordeelurenkaart

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar:

 • Volwassen € 150,00
 • Kinderen tot 18 jaar € 100,00
 • De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding in één keer over op uw bank- of girorekening.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Meppel
 • U ontvangt minimaal 3 maanden een inkomen van maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum (zie tabel)
 • Uw eigen vermogen bedraagt niet meer dan het toegestane maximum voor uw situatie (zie tabel) en de eventuele overwaarde in uw eigen woning bedraagt maximaal € 51.600,00.
Overzicht inkomensgegevens
Uw situatie1 Uw inkomen2 Maximale vermogen
Alleenstaande van 18 en 21 jaar - geen kostendeler € 264,56 € 6.120,00
Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd - geen kostendeler € 1.071,70 € 6.120,00
Gehuwden/samenwonenden tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1.531,00 € 12.240,00
Alleenstaande in inrichting verblijvend € 373,33 € 6.120,00
Alleenstaande, pensioengerechtigd € 1199,45 € 6.120,00
Gehuwden/samenwonenden pensioengerechtigd € 1633,82 € 12.240,00

1 kostendeler: wanneer sprake is van inwoning
2 maximaal 110% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Aanvragen

 • U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier (PDF) dat u ook in het stadhuis kunt verkrijgen. Wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt, levert u bij de aanvraag bewijsstukken van uw inkomen en vermogen aan.
 • De gemeente controleert steekproefsgewijs of de kosten waarvoor de tegemoetkoming is aangevraagd ook werkelijk zijn gemaakt. Bewaart u daarom betalingsbewijzen van uw uitgaven.
 • De gemeente maakt bij toekenning de vergoeding over op uw bank- of girorekening.

Meer informatie