Collectieve zorgverzekering gemeente Meppel (gemeentepolis)

Hebt u een laag inkomen maar wilt u toch goed verzekerd zijn? Dan kunt u ervoor kiezen om de collectieve zorgverzekering van de gemeente Meppel aan te vragen. Dit is een verzekering bij Zilveren Kruis. U krijgt van de gemeente korting op de premie.
Omdat niet iedereen dezelfde zorgbehoefte heeft, biedt Zilveren Kruis drie pakketten aan voor de aanvullende verzekering. U kiest altijd de zorg die bij u past. Er is een beperkt pakket voor mensen met een lage zorgvraag (optimaal 1), een midden pakket (optimaal 2) en een uitgebreid pakket voor mensen met een hoge zorgvraag (optimaal 3).

Voorwaarden

U kunt deelnemen aan deze verzekering als u voldoet aan de gestelde voorwaarden. In het kort zijn dit:
•    U woont in de gemeente Meppel
•    Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (zie tabel hieronder)
•    Uw (gezamenlijk) vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens (zie tabel hieronder)
•    Het vermogen in uw woning is maximaal € 53.100,00

Inkomenstabel
Uw situatie Uw inkomen* Maximaal vermogen
Alleenstaande 18-21 jaar € 302,66 € 6295,00
Alleenstaande 21-pensioengerechtigde leeftijd € 1226,00 € 6295,00
Gehuwden/ samenwonenden 21 - pensioengerechtigde leeftijd € 1751,43 € 12590,00
Alleenstaande in inrichting verblijvend € 422,20 € 6295,00
Alleenstaande, pensioengerechtigd € 1363,41 € 6295,00
Gehuwden/ samenwonenden pensioengerechtigd € 1847,64 € 12590,00


* Max. 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld
 

Kosten

De kosten per maand zijn:

Pakket Korting gemeente Te betalen door verzekerde
Pakket Optimaal 1 € 12,00 € 135,95
Pakket Optimaal 2 € 17,00 € 146,95
Pakket Optimaal 3 € 27,00 € 159,20

In deze kosten is de korting van de gemeente Meppel al verwerkt. Het pakket Optimaal 3 kost het meest per maand, maar is ook het pakket dat het meeste vergoed aan zorgkosten.
 

Aanvraag

Op de website van Gezond Verzekerd kunt u uw eigen zorgverzekering samenstellen en aanvragen. U kunt de vergoedingen kiezen die u nodig hebt en meteen uw maandpremie bekijken. U kunt hier ook de verschillende pakketten met elkaar vergelijken. Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering kan tot uiterlijk 31-12-2020.

De gemeente controleert na aanmelding of u voldoet aan de voorwaarden om deel te mogen nemen aan de collectieve zorgverzekering. Soms is de gemeente aanvullende informatie, zoals inkomensgegevens en bankafschriften, van u nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. De gemeente zal dan contact met u opnemen en deze gegevens bij u opvragen.

Meer informatie

De gemeente biedt de collectieve zorgverzekering aan samen met Zilveren Kruis. Hebt u vragen over de verzekering? Bel dan naar het Zilveren Kruis op het gratis telefoonnummer: 071 - 7510033. Bekijk ook het filmpje waarin eenvoudig wordt uitgelegd wat een zorgverzekering is (in meerdere talen beschikbaar).

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de verzekering, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van de gemeente Meppel. U kunt bellen naar 14 0522 of mailen naar postbus@meppel.nl. Voor hulp bij het invullen van de gegevens kunt u terecht bij het VIA steunpunt van Welzijn MensenWerk. U kunt hiervoor bellen naar 085-2731444.