Subsidieregeling Steunfonds 2023

Kerken, verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen vanaf 1 maart een subsidie aanvragen ter compensatie van de hoge inflatie en stijgende energieprijzen. Met de subsidie kunnen zij de hoge kosten overbruggen of investeren in duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente Meppel heeft hiervoor een steunfonds ingericht van maximaal 250.000 euro.

Organisaties kunnen van 1 tot en met 31 maart 2023 een subsidie aanvragen. Het beschikbare bedrag van € 250.000 euro wordt verdeeld over alle goedgekeurde aanvragen. Uiterlijk 30 april 2023 horen organisaties of hun aanvraag is toegekend en hoe hoog het toegekende bedrag is. De subsidie hoeft achteraf niet verantwoord te worden.

Subsidie steunfonds aanvragen

U heeft bij de aanvraag de volgende gegevens nodig:

  • Meternummers
  • Meterstanden voor zowel gas als elektra
  • Jaarnota (voor toetsing verbruik)
  • Kopie bankafschrift (voor toetsing juiste rekeningnummer en aanvrager)

Start de subsidieregeling aanvraag>>

Toelichting

De uitvoering is uitgewerkt in de subsidieregeling steunfonds. De regeling is beschikbaar voor organisaties die uit meer dan 1 persoon bestaan en een maatschappelijk doel behartigen zonder winstoogmerk (non-profit). Dit houdt in dat dorps- en wijkbelangen, kerkgenootschappen en andere verenigingen en stichtingen in aanmerking komen voor deelname, onder voorwaarde dat de maatschappelijke organisatie bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd en actief is binnen de gemeente Meppel. 

Belangrijk om te weten is: 

  • Uw aanvraag kan worden ingediend via een e-formulier op de website van de gemeente 
  • Deze aanvraag indienen kan van 1 maart 2023 tot en met 31 maart 2023. 
  • Iedereen krijgt voor 30 april 2023 bericht over de toekenning en hoogte van de subsidie. 
  • Wij vragen achteraf geen verantwoording voor de verleende subsidies. 

Omdat de stijgende kosten vooral het gevolg zijn van toenemende energie- en brandstoflasten is de financiële compensatie op basis van het energiegebruik over het kalenderjaar 2022 en het gemiddelde prijspeil januari 2023 versus januari 2022 gebaseerd Op deze wijze kunnen wij de subsidie objectief en toetsbaar subsidie verlenen. 

Als de aanvrager ook subsidie ontvangt vanuit een andere regeling, dan wordt dit gecorrigeerd met deze aanvraag. Dit geldt bijvoorbeeld voor indexatie (voor het energiedeel), tegemoetkoming energiekosten (TEK), het energieplafond door sportverenigingen. 

U kunt ook een tegemoetkoming ontvangen als u geen eigen energiecontract heeft. Als u energie afneemt van een verhuurder en hiervoor belast wordt, kan de verhuurder een aanvraag doen namens uw organisatie. Deze moet zij vervolgens in mindering brengen op uw servicekosten en dergelijke.

Download de subsidieregeling (PDF)