Aanvraag subsidie Frisse start

De Frisse Start subsidie van de Provincie Drenthe krijgt een tweede ronde. Verenigingen en organisaties die draaien op vrijwilligers kunnen bij de gemeente Meppel € 250 subsidie aanvragen om een activiteit te organiseren voor hun leden. Tijdens de coronacrisis hebben we gezien hoe belangrijk al die mensen en organisaties zijn voor de samenleving.

Voorwaarden

  • De subsidie wordt verleend voor kosten die logischerwijs zijn toe te rekenen aan het realiseren van sociaal-culturele activiteiten door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers.
  • De financiële bijdrage wordt verstrekt als de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd uitgevoerd wordt vóór 1 november 2022.
  • Meppeler organisaties die activiteiten organiseren buiten Meppel maar binnen de provincie Drenthe kunnen zich ook melden.
  • De activiteiten moeten aansluiten bij de maatschappelijke doelen van de gemeente Meppel. Hierbij is het hebben van een KvK inschrijving van de aanvrager niet verplicht.
  • De organisaties ontvangen de subsidie onder de voorwaarde dat zij activiteiten organiseren met in achtneming van de Corona maatregelen.
  • Een organisatie kan maar één keer een subsidie aanvragen.

Verantwoording

U hoeft achteraf geen financiële verantwoording af te leggen. Wel vragen wij u om ons een verslag te sturen van de activiteit. Dit mag als tekst op maximaal één A4, een fotocollage of korte video.

Aanvragen

Verenigingen en vrijwilligersorganisaties die de Frisse Start subsidie aan willen vragen kunnen dat digitaal doen.Hou de volgende gegevens bij de hand voordat u het formulier gaat invullen:

  • KvK-nummer
  • Iban-nummer
  • Contactgegevens

Ga naar het digitale formulier>>