Startpagina subsidieaanvraag sport, amateurkunst, buurt- en speeltuinwerk

Wanneer u een subsidie wilt aanvragen voor uw vereniging op het gebied van sport, amateurkunst of buurtwerk dan kan dit jaarlijks digitaal in de periode 15 oktober tot 15 november.

Proces

U doorloopt een beslisboom die bestaat uit een aantal vragen waarbij gekeken wordt of u in principe in aanmerking komt voor subsidie. Als dit het geval is wordt u doorgeleid naar het definitieve aanvraagformulier. Dit jaar is het niet meer nodig in te loggen met uw DigiD.
Na het invullen en verzenden is uw subsidieaanvraag definitief.
 
Beantwoord de vragen en kijk u of voor subsidie in aanmerking komt:
Let op: de aanvragen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Zo kan bijvoorbeeld een ledenlijst worden opgevraagd.

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met het Klantcontactcentrum op telefoonnummer 14 0522 of per e-mail postbus@meppel.nl

Beleidsregels

Subsidies zijn op de onderstaande regelgeving gebaseerd. De subsidiebedragen worden als gevolg van een bezuinigingsmaatregel dit jaar in december gewijzigd vastgesteld.