Startpagina subsidieaanvraag sport, amateurkunst, buurt- en speeltuinwerk

Wanneer u een subsidie wilt aanvragen voor uw vereniging op het gebied van sport, amateurkunst of buurtwerk dan kan dit jaarlijks digitaal in de periode 15 oktober tot 15 november.

Proces

U doorloopt een beslisboom die bestaat uit een aantal vragen waarbij gekeken wordt of u in principe in aanmerking komt voor subsidie. Als dit het geval is wordt u doorgeleid naar het definitieve aanvraagformulier. Dit jaar is het niet meer nodig in te loggen met uw DigiD.
Na het invullen en verzenden is uw subsidieaanvraag definitief.
 
Beantwoord de vragen en kijk u of voor subsidie in aanmerking komt:
Let op: de aanvragen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Zo kan bijvoorbeeld een ledenlijst worden opgevraagd.

Herijking subsidies

Voor uw subsidieaanvraag 2021 adviseren wij u om een korte motivatie toe te voegen.

In deze motivatie kunt u aangeven aan welke maatschappelijke doelen u bijdraagt met uw activiteit(en) waarvoor u deze subsidies aanvraagt. Nadat uw subsidieaanvraag afgehandeld is zal uw subsidie accounthouder de motivatie met u bespreken. Deze motivatie is de eerste aanzet om u voor te bereiden op de herijking van alle subsidies. Deze herijking zal in 2021 gaan plaatsvinden. Alle benodigde informatie om u voor te bereiden op de herijking van de subsidies kunt u terug vinden op www.meppel.nl/subsidies. Inclusief instructie video’s en handleiding en het overzicht van maatschappelijke doelen en beoordelingscriteria die bij uw subsidie behoren.

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met het Klantcontactcentrum op telefoonnummer 14 0522 of per e-mail postbus@meppel.nl

Beleidsregels

Subsidies zijn op de onderstaande regelgeving gebaseerd.