Tarieven gebruik buitensportaccommodaties

Periode juli 2023 tot en met juni 2024

Gebruik verenigingen

Sportpark Koedijkslanden

Vaste gebruikers:

 • Korfbalvereniging MEKO ’74 € 1.113,00
 • Meppeler Hockeyvereniging € 3.278,00
 • Honk- en softbalvereniging Blue Devils € 5.883,00
 • Meppeler Lawn Tennis Club (MLTC) € 0,00
 • IJsbaanvereniging € 0,00
 • Sonkei € 0,00

Toelichting

 1. De retributie voor het gebruik van ondergrond voor opstallen wordt afzonderlijk aan de verenigingen in rekening gebracht.
 2. MLTC is eigenaar van de tennisbanen en betaalt geen vergoeding voor het gebruik van het terrein.
 3. IJsbaanvereniging huurt. Huur wordt volgens overeenkomst in rekening gebracht
 4. Sonkei is eigenaar van het gebouw en betaalt geen vergoeding voor het gebruik van het terrein.
 5. Tarieven zijn per genoemde periode en vrijgesteld van btw.

Sportpark Ezinge

Vaste gebruikers (basisbedragen):

 • CVV FC Meppel € 15.435,00
 • MVV Alcides € 11.871,00
 • Meppeler Sport Club (MSC) € 9.496,00
 • AV De Sprinter € 8.310,00

Toelichting

 1. De vermelde bedragen zijn basisbedragen. Deze worden verhoogd met de uitgaven die de exploitant van het sportpark (gemeente) ten behoeve van de verschillende verenigingen in het/de voorgaande jaar/gebruiksperiode heeft gemaakt. De exploitant houdt een registratie bij van de gemaakte kosten.
 2. De retributie voor het gebruik van ondergrond voor opstallen wordt afzonderlijk aan de verenigingen in rekening gebracht.
 3. Tarieven zijn per genoemde periode en vrijgesteld van btw.

Sportpark "De Tussenboerslanden"

Vaste gebruikers:

 • Korfbalvereniging DOS 46 € 2.278,00
 • Sportvereniging Nijeveen ’69 € 2.362,00
 • Nijeveense Tennisclub (NTC) € 0,00

Toelichting

1.    De canon of retributie voor de ondergronden van de opstallen wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
2.    NTC is erfpachter van de tennisbanen, kleedaccommodatie en kantine en betaalt geen vergoeding voor het terrein.
3.    Tarieven zijn per genoemde periode en vrijgesteld van btw.

Gebruik onderwijs

Sportparken Koedijkslanden en Tussenboerslanden

 • Basis- en speciaal onderwijs per leerling per seizoen € 2,90
 • Voortgezet onderwijs per leerling per seizoen € 7,25

Sportpark Ezinge

 • Basis- en speciaal onderwijs per leerling per seizoen € 6,15
 • Voortgezet onderwijs per leerling per seizoen € 10,50

Toelichting

 1. De bedragen voor het onderwijsgebruik worden vermenigvuldigd met het aantal leerlingen dat gedurende het seizoen gebruik maakt van het sportpark / de sportparken.
 2. Op sportpark Ezinge stelt de exploitant (gemeente) de sportmaterialen ter beschikking. Op de andere sportparken moeten de gebruikers hierin zelf voorzien.
 3. Tarieven zijn per genoemde periode en vrijgesteld van btw.

Incidenteel gebruik sportparken

 • Sportveld of gedeelte daarvan ongeacht de sportaard per uur € 41,40
 • Sportveld of gedeelte daarvan ongeacht de sportaard per dag € 287,00

Toelichting

 1. Op de sportparken Koedijkslanden en Tussenboerslanden moet het -eventuele- gebruik van kleedkamers worden afgestemd met de vaste gebruikers. Deze kunnen/mogen hiervoor een (kostendekkende) vergoeding/huur vragen.
 2. Tarieven zijn per genoemde periode en vrijgesteld van btw.

Gebruik sportparken door KDV/BSO

Per geregistreerde kindplaats in het LRKP per jaar € 41,40

Toelichting

 1. Kinderopvangorganisaties die voor hun activiteiten gebruikmaken van de sportparken zijn een vergoeding verschuldigd. Deze wordt berekend aan de hand van het aantal geregistreerde kindplaatsen in het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP).
 2. Op de sportparken Koedijkslanden en Tussenboerslanden moet het -eventuele- gebruik van kleedkamers worden afgestemd met de vaste gebruikers. Deze kunnen/mogen hiervoor een (kostendekkende) vergoeding/huur vragen.
 3. Tarieven zijn per genoemde periode en vrijgesteld van btw.