Lokaal sport- en beweegakkoord Meppel

Een gezonder, sportiever, vitaler en gelukkiger Meppel. Het uitgangspunt van het lokaal sport- en beweegakkoord. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat elke inwoner, van jong tot oud, mee moet kunnen doen aan sport en bewegen.

Speerpunten

In samenspraak met o.a. Meppeler sportverenigingen, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en fysio-praktijken is een lokaal sport- en beweegakkoord (PDF) opgesteld. Daarin zijn vier speerpunten geformuleerd die we – graag samen met u – willen waarmaken.

  1. Jong Vaardig: Jong geleerd is oud gedaan. Meer bewegen met kwalitatieve ondersteuning.
  2. Inclusief Sporten: Aandachtsgebieden: eenzaamheid, mensen met een beperking, allochtonen/nieuwkomers en financiële drempels; maar ook ruimte voor talent
  3. Vitale sportaanbieders: Aandachtsgebieden: Open club; omniclub, “fit” genoeg  zijn voor inclusieve groepen en organisatorisch “fit”  (voldoende kader en gezonde financiële balans)
  4. Gezondheidsbewustzijn: Aandachtsgebieden: wat doet (niet-) bewegen met je gezondheid? En waar kun je wat aan doen?!

Aanvragen uitvoeringsbudget

We willen iedereen uitdagen bij te dragen aan deze ambities. Heeft u een goed idee waarmee u bijdraagt aan deze speerpunten en Meppel letterlijk en figuurlijk een beetje extra in beweging kunt brengen? Doe dan een aanvraag voor uitvoeringsbudget. Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en overige partijen uit de gemeente Meppel kunnen voor de uitvoering van projecten en acties een financiële bijdrage ontvangen.

Initiatiefnemers kunnen gedurende het kalender jaar een aanvraag indienen voor een project.

Download de criteria en het format voor de aanvraag (PDF). De aanvraag kan per mail naar lokaalsportakkoord@meppel.nl

Beslissing

Een stuurgroep van het sport- en beweegakkoord Meppel besluit binnen 15 dagen na de indieningstermijn over het toekennen van de aanvragen. Uitbetaling vindt binnen één maand na toekenning plaats. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van sportorganisaties (verenigingen) en het onderwijs:

  • Bad & Klimpark Hesselingen (Edwin Koelink)
  • DOS’46 (Haralt Lucas)
  • Gemeente Meppel (Rianne Bijl)
  • Meppeler SportClub  (Bart Kattenberg)
  • MZPC de Reest (Martijn Schuring)
  • OBS Commissaris Gaarlandt (Johan Pekel)