Amateurkunstbeoefening, subsidie

Amateurkunstorganisaties in de gemeente Meppel kunnen subsidie aanvragen voor hun activiteiten.

Voorwaarden 

Jaarlijkse subsidie

 • Uw organisatie is een stichting of vereniging die geen winst maakt
 • De organisatie heeft 25 of meer betalende leden
 • Minstens 80% van de leden woont in de gemeente Meppel
 • De activiteiten bevorderen amateurkunst en houden amateurkunst in stand
 • U kunt de subsidie voor het volgende kalenderjaar:
 • Voegt u daarbij
  • Overzicht van het aantal leden
  • Overzicht van de kosten voor professionele leiding
 • De gemeente kan controleren op basis van een steekproef

Eenmalige subsidie

 • Uw organisatie is een stichting of vereniging die geen winst maakt
 • De activiteit bevordert amateurkunst 
 • De activiteit vindt plaats binnen de gemeente Meppel
 • De organisatie richt zich op 1 of meerdere van de doelgroepen:
  • Jongeren tot 18 jaar
  • Ouderen
  • Mensen vanuit andere culturele tradities en gewoonten
 • De instelling moet minimaal 25% van de begrote kosten uit eigen inkomsten verwerven
 • De subsidie bedraagt 75% van het exploitatietekort tot een maximum van € 750,00.
 • U kunt de subsidie schriftelijk aanvragen door het formulier Subsidieaanvraag (Pdf, 130 kB) aan ons te sturen.

Tip

De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Dien uw subsidieaanvraag dus op tijd in. Bij overschrijding van het beschikbare budget kan de gemeente uw aanvraag afwijzen, ondanks dat u aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522