Herijking subsidies

Op deze pagina vindt u informatie en documenten over het traject herijking subsidies

Aanleiding

In de Perspectiefnota2020-2023 is besloten dat de subsidies voor 2021 herijkt moeten worden met een kwalitatieve beoordeling. Deze beoordeling moet bewerkstelligen dat subsidies met name gebruikt worden voor activiteiten en zo min mogelijk aan huisvesting en overhead. Tijdens een bijeenkomst op 28 januari 2020 is met subsidiepartijen over de herijking van subsidies gesproken. Met behulp van de opmerkingen en aanvullingen gemaakt tijdens deze is een aangepast voorstel met beoordelingscriteria voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluitvorming

Op donderdag 28 mei 2020 heeft de raad het projectplan herijking subsidies besproken. De raad heeft aangegeven dat bij de uitvoering rekening gehouden moet worden met de gevolgen van de coronacrisis. De raad heeft vervolgens besloten dat de herijking van de subsidies dit jaar wel moet starten. De uitkomsten gelden echter nog niet voor subsidietoekenningen voor 2021.Door dit jaar te starten met de herijking krijgen subsidiepartijen de mogelijkheid om zich hier beter en langer op voor te bereiden. De uitkomsten van de herijking in 2021 worden vervolgens wel toegepast op de subsidietoekenningen voor 2022. De komende weken wordt het besluit van de gemeenteraad verder uitgewerkt. De betrokken partijen worden daarover geïnformeerd. Relevantie informatie wordt op deze pagine gepubliceerd.

Documenten

Adviesnota herijking subsidies (PDF)

Aanpak herijking subsidies (PDF)

Herijking instrument (PDF)

Overzicht aanpassing criteria nav bijeenkomst (PDF)

Meer informatie

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer P. Boon via, p.boon@meppel.nl of telefoon 06-53 85 86 30.