Subsidies herijking

Op deze pagina vindt u informatie en documenten over het traject herijking subsidies

Aangepast programma

Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met Patrick Boon, projectleider  herijking subsidies. via telefoon 06 53 85 86 30 of per mail patrickboon@meppel.nl

In 2021

Gaan we de subsidies daadwerkelijk herijken. En de eerste verbetervoorstellen invoeren. In de rondes van september tot en met december zijn 80 adviezen aangeleverd. Het is niet mogelijk om alle 80 adviezen gelijk op te pakken. We willen samen met de partijen bespreken waarmee we in 2021 van start gaan. Wij nodigen u van harte uit hierover mee te denken.  In totaal kunnen maximaal 40 vertegenwoordigers van de subsidiepartijen deelnemen.

Aanmelden online bijeenkomst

 • Dinsdag 2 februari 2021
 • van 19.00 tot maximaal 21.30 uur
 • U doet mee vanachter uw computer met behulp van beeldbellen.
 • Als u ons uw mailadres geeft zorgen wij dat u deze avond mee kunt doen.
 • U gaat deze avond onder andere in kleine groepjes met elkaar in overleg.

September -  december 2020:

Deze vier maanden staan in het teken van:

 • Toelichting en uitleg over waarom van de herijking.
 • Oefenen met het herijkingsinstrument.
 • Beginnen met het toepassen van de maatschappelijke doelen.

En daarnaast: Nadenken en bespreken hoe we de werkwijze en organisatie van de subsidies in Meppel kunnen verbeteren.

In Meppel zijn we bezig met het project herijking subsidies. Dit bestaat uit twee onderdelen:

 1. Per subsidiepartij vaststellen in hoeverre zij bijdraagt aan het realiseren van de maatschappelijke doelen en deze bijdrage vertalen naar een waardering.
 2. Het verbeteren en optimaliseren van de werkwijze achter de subsidieverlening in Meppel.

Voor onderdeel 1 is het herijkingsinstrument ontwikkelt. De bijbehorende inhoud, werkwijze en aanpak kunt u terugvinden op deze pagina

Onderdeel 2 willen we in de komende maanden samen met de subsidiepartijen uitwerken. U kunt hier meer over lezen in de bijlage: Samen vernieuwen werkwijze subsidies (PDF).

Toelichting en uitleg

Voor de toelichting over de herijking, de uitleg over het instrument en de planning hebben we 5 video’s opgenomen en een instructiedocument voor subsidiepartijen gemaakt. Met deze informatie kunt u oefenen met het herijkingsinstrument. Hieronder staan de links naar het instructiedocument en de video’s.

Video's (via youtube)

 1. Waarom herijken en de planning
 2. De maatschappelijke doelen en uw subsidie
 3. Beoordelingscriteria
 4. Uitleg herijkingsinstrument
 5. samenvatting en uitnodiging

U kunt de herijkingsinstrumenten per subsidiegroep downloaden onderaan deze pagina.

Aanleiding

In de Perspectiefnota2020-2023 is besloten dat de subsidies voor 2021 herijkt moeten worden met een kwalitatieve beoordeling. Deze beoordeling moet bewerkstelligen dat subsidies met name gebruikt worden voor activiteiten en zo min mogelijk aan huisvesting en overhead. Tijdens een bijeenkomst op 28 januari 2020 is met subsidiepartijen over de herijking van subsidies gesproken. Met behulp van de opmerkingen en aanvullingen gemaakt tijdens deze is een aangepast voorstel met beoordelingscriteria voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluitvorming

Op donderdag 28 mei 2020 heeft de raad het projectplan herijking subsidies besproken. De raad heeft aangegeven dat bij de uitvoering rekening gehouden moet worden met de gevolgen van de coronacrisis. De raad heeft vervolgens besloten dat de herijking van de subsidies dit jaar wel moet starten. De uitkomsten gelden echter nog niet voor subsidietoekenningen voor 2021.Door dit jaar te starten met de herijking krijgen subsidiepartijen de mogelijkheid om zich hier beter en langer op voor te bereiden. De uitkomsten van de herijking in 2021 worden vervolgens wel toegepast op de subsidietoekenningen voor 2022. De komende weken wordt het besluit van de gemeenteraad verder uitgewerkt. De betrokken partijen worden daarover geïnformeerd. Relevantie informatie wordt op deze pagine gepubliceerd.

Documenten

Adviesnota herijking subsidies (PDF)

Aanpak herijking subsidies (PDF)

Herijking instrument (PDF)

Overzicht aanpassing criteria nav bijeenkomst (PDF)

Meer informatie

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer P. Boon via, p.boon@meppel.nl of telefoon 06-53 85 86 30.