Herijking subsidies

Op deze pagina vindt u informatie en documenten over het traject herijking subsidies

Aangepast programma

September tm december 2020:

Deze vier maanden staan in het teken van:

  • Toelichting en uitleg over waarom van de herijking.
  • Oefenen met het herijkingsinstrument.
  • Beginnen met het toepassen van de maatschappelijke doelen.

En daarnaast: Nadenken en bespreken hoe we de werkwijze en organisatie van de subsidies in Meppel kunnen verbeteren.

In 2021:

Gaan we de subsidies daadwerkelijk herijken. En de eerste verbetervoorstellen invoeren.

Toelichting en uitleg

Voor de toelichting over de herijking, de uitleg over het instrument en de planning hebben we 5 video’s opgenomen en een instructiedocument voor subsidiepartijen gemaakt. Met deze informatie kunt u oefenen met het herijkingsinstrument. Hieronder staan de links naar het instructiedocument en de video’s.

Video's (via youtube)

  1. Waarom herijken en de planning
  2. De maatschappelijke doelen en uw subsidie
  3. Beoordelingscriteria
  4. Uitleg herijkingsinstrument
  5. samenvatting en uitnodiging

U kunt de herijkingsinstrumenten per subsidiegroep downloaden onderaan deze pagina.

Vraag en antwoord-sessies

Op donderdag 24 en maandag 28 september zijn de ‘vraag en opmerkingen’ bijeenkomsten georganiseerd. U kunt zich voor één van beide bijeenkomsten opgeven. De bijeenkomsten vinden ’s avonds plaats van 19.00 tot 20.30 uur. De bijeenkomsten worden digitaal georganiseerd. Als u zich heeft aangemeld sturen wij u een uitnodiging met een link. U hoeft hiervoor geen programma op uw computer te zetten. 

MELD U AAN

Vervolg

Vanaf 24 september staat op deze pagina meer informatie over de bijeenkomsten ‘verbeteren en vernieuwen samenwerking subsidies’. Vanaf dan kunt u zich aanmelden om mee te denken.

Aanleiding

In de Perspectiefnota2020-2023 is besloten dat de subsidies voor 2021 herijkt moeten worden met een kwalitatieve beoordeling. Deze beoordeling moet bewerkstelligen dat subsidies met name gebruikt worden voor activiteiten en zo min mogelijk aan huisvesting en overhead. Tijdens een bijeenkomst op 28 januari 2020 is met subsidiepartijen over de herijking van subsidies gesproken. Met behulp van de opmerkingen en aanvullingen gemaakt tijdens deze is een aangepast voorstel met beoordelingscriteria voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluitvorming

Op donderdag 28 mei 2020 heeft de raad het projectplan herijking subsidies besproken. De raad heeft aangegeven dat bij de uitvoering rekening gehouden moet worden met de gevolgen van de coronacrisis. De raad heeft vervolgens besloten dat de herijking van de subsidies dit jaar wel moet starten. De uitkomsten gelden echter nog niet voor subsidietoekenningen voor 2021.Door dit jaar te starten met de herijking krijgen subsidiepartijen de mogelijkheid om zich hier beter en langer op voor te bereiden. De uitkomsten van de herijking in 2021 worden vervolgens wel toegepast op de subsidietoekenningen voor 2022. De komende weken wordt het besluit van de gemeenteraad verder uitgewerkt. De betrokken partijen worden daarover geïnformeerd. Relevantie informatie wordt op deze pagine gepubliceerd.

Documenten

Adviesnota herijking subsidies (PDF)

Aanpak herijking subsidies (PDF)

Herijking instrument (PDF)

Overzicht aanpassing criteria nav bijeenkomst (PDF)

Meer informatie

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer P. Boon via, p.boon@meppel.nl of telefoon 06-53 85 86 30.