Vuurwerk afsteken

Particulieren mogen alleen rond de jaarwisseling vuurwerk afsteken. Gespecialiseerde bedrijven mogen, ook buiten deze periode, professioneel vuurwerk afsteken.

Afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling

 • Vuurwerk mag dit jaar alleen verkocht worden op vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december
 • Personen jonger dan 16 jaar mogen geen vuurwerk kopen
 • Per levering mag een winkelier maximaal 25 kg verkopen
 • Legaal is alle vuurwerk met een gebruiksaanwijzing in het Nederlands en het opschrift “geschikt voor particulier verbruik”
 • Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk
 • U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 2:00 uur
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van vuurwerkafval

Carbid schieten

Het gebruiken van carbid is toegestaan van 31 december 10:00 uur tot 1 januari 2:00 uur, onder de volgende voorwaarden:

 • De melkbussen of dergelijke voorwerpen hebben een maximale inhoud van 50 liter
 • De plaats vanwaar u mag schieten is:
  • minstens 75 meter van woonbebouwing
  • minstens 300 meter van inrichtingen voor 24-uurszorg en voorzieningen voor het houden van dieren
 • U schiet in tegengestelde richting ten opzichte van de dichtstbijzijnde woonbebouwing
 • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter, zonder verharde openbare wegen of paden

Afsteken van professioneel vuurwerk

 • Alleen gespecialiseerde bedrijven mogen professioneel vuurwerk afsteken
 • Voor het afsteken van professioneel vuurwerk vraagt u een vergunning aan bij de provincie Drenthe
 • De burgemeester geeft een verklaring van geen bezwaar af

Belangrijk

 • Uw vuurwerkverkoper heeft folders met tips om veilig het nieuwe jaar in te gaan
 • Ruim vuurwerkafval op om te voorkomen dat kinderen ondeugdelijk vuurwerk afsteken en voorkom vervuiling van uw straat door verwaaide resten
 • De politie controleert streng op het afschieten van vuurwerk. Iedereen weet hoe gevaarlijk vuurwerk kan zijn en dat het voor veel overlast en schade kan zorgen. Wie betrapt wordt krijgt een hoge boete

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522