Evenement organiseren, vergunning

Wanneer u een evenement wilt organiseren, zoals een braderie, wedstrijd, (pop)concert, buurt- of straatfeest, vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

Coronaproof een evenement organiseren

In Drenthe zijn kleinere evenementen weer mogelijk. Het evenement moet COVID-19-proof zijn, en ook derden die door de organisatie worden ingehuurd, moeten hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren.

Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld beveiligers, verkeersregelaars en EHBO’ers ook de kwaliteit van hun werkzaamheden moeten garanderen voor, tijdens en na afloop van het evenement; het is aan de organisatie om hier in de planvorming duidelijkheid over te geven.

Deze checklist (PDF) helpt bij het aanvragen en het verkrijgen van de vergunning.

Voorwaarden

Kosten

Toevoegen

 • Plattegrond van het evenemententerrein
 • Tekening en indeling van gebouwen/tenten, met daarop aangegeven de plaats van vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen
 • Calamiteitenplan waarin o.a. het monitoren van windkracht en bijbehorende maatregelen zijn opgenomen:
  • monitoren weersomstandigheden
  • constructies vaak berekend op windkracht 8
  • bij windkracht 6 maatregelen treffen
  • de actuele windsnelheid monitoren
 • Kopieën van contracten met derden, zoals beveiligers, verzekering etc.

Let op: de gemeente kan tijdens het beoordelen van uw aanvraag aanvullende informatie vragen

Tips

Meer informatie en contact