Mantelzorg

Zorgt u regelmatig of langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, familielid, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. Er zijn diverse mogelijkheden voor ondersteuning voor mantelzorgers.

Dit kan informatie zijn over  bijvoorbeeld regelingen, vervangende zorg, inzet van een vrijwilliger of activiteiten. Ook kan er in de zorgsituatie behoefte zijn aan professionele ondersteuning. De ondersteuning kan u helpen de zorg beter vol te houden.

Contactpunt Mantelzorg Meppel (C.P.M.)

Het Contactpunt Mantelzorg Meppel is een groep vrijwilligers (zelf ook vaak mantelzorgers) die bijeenkomsten organiseren gericht op contact en informatie. Tevens behartigen zij de belangen van mantelzorgers in gemeente Meppel. De werkgroep wordt ondersteund door Welzijn MensenWerk. Alle mantelzorgers die zich aanmelden bij het C.P.M. krijgen alle informatie van de activiteiten die worden gehouden. Deze zijn over het algemeen gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn MensenWerk telefoonnummer 085 273 1444 of mail naar cpmmeppel@welzijnmw.nl

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Respijtzorg kent vele vormen:

 • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
 • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
 • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.
 • Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
 • Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Voor meer informatie over respijtzorg kunt u contact opnemen met het Wmo+-loket.

Jonge mantelzorgers

1 op de 10 jongeren in Nederland groeit op in een gezin met een langdurig ziek familielid. De extra taken en de emotionele belasting worden deze jonge mantelzorgers wel eens te zwaar. Het mantelzorgplatform Meppel organiseert diverse activiteiten voor jonge mantelzorgers. Daarnaast zijn landelijk diverse sites beschikbaar voor kinderen en jongeren met informatie en advies:

 • www.jong-zorgen.nl: Informatie van MantelzorgNL voor kinderen en jongeren
 • www.heppie.nl: Een site voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar met mogelijkheden voor groepsvakanties en weekendjes weg.

Mantelzorgers ook verzekerd via vrijwilligersverzekering

Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd. Dit geldt ook voor mantelzorgers.

De Vrijwilligerspolis betreft een aanvullende verzekering die alleen geldt als er niet op een andere manier in risico-dekking is voorzien. Het verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis bestaat uit 6 verzekeringen tegen de risico’s van aansprakelijkheid en ongevallen:

 • een ongevallenverzekering voor vrijwilligers, inclusief ongevallen-inzittenden
 • een aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie
 • en voor de vrijwilligers;
 • een schadeverzekering verkeersdeelnemers.
 • een bestuurdersaansprakelijkheidverzekering
 • een rechtsbijstandverzekering

Meer informatie over de verzekering en het melden van schade leest u op www.vrijwilligersnetnederland.nl

Interessante links