Werkzaamheden Koedijkslanden fase 6

De gemeente gaat het riool in de Nicolaes Maesstraat, Aelbert Cuypstraat, Pieter Aertsenstraat, Hendrik Goltziusstraat en Meindert Hobbemastraat moderniseren. Tegelijk wordt de bestrating en de inrichting van het openbaar gebied aangepakt.

De eerste plannen zijn 10 september 2019 tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht. Naar aanleiding van die informatiebijeenkomst heeft de gemeente 2 ontwerpen uitgewerkt. Die ontwerpen zijn met een enquête – in de periode 17 december 2019 tot en met 5 januari 2020 - gepresenteerd aan de buurt. In een brief zijn de inwoners over de uitkomsten van de enquête geïnformeerd en de voorkeurvariant geïnformeerd.

Planning

Globale planning van de rioolwerkzaamheden in Koedijkslanden fase 6

  • Meindert Hobbemastraat: 19 oktober 2020 t/m 30 oktober 2020
  • Hendrik Goltziusstraat: 22 oktober 2020 t/m 6 november 2020
  • Pieter Aertsenstraat: 29 oktober 2020 t/m 20 november 2020
  • Aelbert Cuypstraat: 9 november 2020 t/m 24 november 2020
  • Nicolaes Maesstraat: 16 november 2020 t/m 11 december 2020

Download de gedetailleerde planning (PDF)

Definitieve ontwerpen

Met de resultaten van de enquête is het definitief ontwerp afgerond. Door het coronavirus is het momenteel niet mogelijk dit ontwerp te presenteren tijdens een informatiebijeenkomst.

Aelbert Cuypstraat

Download een vergroting in PDF

Goltziusstraat en Hobbemastraat

Download een vergroting in PDF

nic maesstraat

Download een vergroting in PDF

p aertsenstraat

Download een vergroting in PDF

Voortgang project

In september - uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus - zal de gemeente een inloopbijeenkomst organiseren om het definitief ontwerp toe te lichten. Dan zal ook de aannemer aanwezig zijn om de werkzaamheden, fasering en planning toe te lichten. Voor aanvang van de rioolwerkzaamheden zal de gemeente bouwkundige opnames laten maken van de woningen en garages. Te zijner tijd krijgt u een brief over de uitvoering van de werkzaamheden.

Globale planning en uitvoering

Voor de uitvoeringswerkzaamheden geldt de onderstaande globale planning.

  • september 2020 – januari 2021 rioolwerkzaamheden
  •  januari 2021 – maart 2021 zettingsperiode
  • maart 2021 – juli 2021 herinrichtingswerkzaamheden.

Groen in de buurt

Voor participatie over het groen in de buurt kunnen bewoners zich nog opgeven via postbus@meppel.nl ter attentie van de heer N.Ouaamar.

Meer informatie

Voor informatie over het project en de plannen kunt u terecht bij de heer H. van der Weide via postbus@meppel.nl of 140522.