Werkzaamheden Koedijkslanden fase 6

De gemeente wil in de Nicolaes Maesstraat, Aelbert Cuypstraat, Pieter Aertsenstraat, Hendrik Goltziusstraat en Meindert Hobbemastraat het riool moderniseren. Bovendien wil de gemeente na dit werk ook onderhoud uitvoeren aan de straten. Daarbij zal de openbare ruimte in een aantal straten deels opnieuw worden ingericht.

Inspraak

Op 9 en 10 september zijn twee inloopavonden gehouden. We hebben hierbij de plannen gepresenteerd (zie hieronder) en uitleg gegeven over de gevolgen die uitvoering voor bewoners heeft.

Tijdens de inloopavonden zijn er diverse reacties door bewoners gegeven op de ontwerpen. Deze reacties worden besproken met het ontwerpteam. Na aanpassingen van de plannen worden de nieuwe voorstellen teruggekoppeld aan de inwoners.

Groen in de buurt

Voor participatie over het groen in de buurt kunnen bewoners zich nog opgeven via postbus@meppel.nl ter attentie van de heer N.Ouaamar.

Meer informatie

Voor informatie over het project en de plannen kunt u terecht bij de heer H. van der Weide via postbus@meppel.nl of 140522.

Documenten

nic maesstraat
Download een vergroting (PDF)

straat

Download een vergroting (PDF)

straat pa

Download een vergroting (PDF)

straat ac

Download een vergroting (PDF)