Werkzaamheden Koedijkslanden fase 5

De gemeente gaat in de Pieter Lastmanstraat, Pieter Brueghellaan, en Lucas van Leydenstraat het riool moderniseren. Bovendien wil de gemeente Meppel na dit werk ook onderhoud uitvoeren aan deze straten waarbij ook dan de Jan van Scorelstraat wordt meegenomen.

Hierover is in januari van dit jaar een informatiebijeenkomst gehouden. Zie ook deze brief (PDF)

Planning

Meer informatie over de plannen volgt binnenkort. Bewoners ontvangen schriftelijk informatie (PDF).

Bouwkundige opname

Hoewel de werkzaamheden zorgvuldig zullen worden uitgevoerd, kan ontstaan van schade aan uw pand/woning niet geheel worden uitgesloten. De gemeente heeft daarom het bedrijf Lengkeek opdracht gegeven bouwkundige opnames uit te voeren. Dit zal plaatsvinden in week 52. Bewoners hebben hierover een brief (PDF) ontvangen.

Download de definitieve ontwerptekening (PDF)

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer H. van der Weide via 14 0522 of postbus@meppel.nl

KOEDIJKSLFASE5