Werkzaamheden Koedijkslanden fase 5

De gemeente gaat in de Pieter Lastmanstraat, Pieter Brueghellaan, en Lucas van Leydenstraat het riool moderniseren. Bovendien wil de gemeente Meppel na dit werk ook onderhoud uitvoeren aan deze straten waarbij ook dan de Jan van Scorelstraat wordt meegenomen.

Planning

Bewoners zijn geïnformeerd over de uitvoering van de plannen. De start van de werkzaamheden is 22 februari 2021.

Download de definitieve ontwerptekening (PDF)

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer H. van der Weide via 14 0522 of postbus@meppel.nl

KOEDIJKSLFASE5