Vervangen brug Wold Aa

De gemeente Meppel gaat de brug in de Commissaris de Vos van Steenwijklaan over de Wold Aa in 2022 vervangen.

Nieuw ontwerp brug

De nieuwe brug is gebaseerd op de brug op het landgoed van de Commissaris de Vos van Steenwijk  bij het kasteel de Gelder. De historie en het uiterlijk van deze brug hebben de basis gevormd voor  het ontwerp van de nieuwe brug over de Wold Aa. Het autoverkeer, de fietser en voetganger behouden allemaal hun plek binnen het profiel van de brug. Ook geven we ruimte aan de flora en fauna. Dit doen we met een faunapassage en natuurlijke oeverbegroeiing. De aanwezige monumentale kastanjeboom blijft behouden en er is ruimte voor een extra boom aan de noordkant van de brug. Door een zitelement toe te voegen, draagt de brug bij aan een plezierige beleving van de Wold Aa en haar omgeving. Onderaand deze pagina staan afbeeldingen van het schetsontwerp van de brug.

Werkzaamheden

Om de bestaande brug te kunnen vervangen vinden diverse voorbereidende werkzaamheden plaats.:

Verplaatsen ooievaarsnest

Op het terrein  van de Stenden Hogeschool staat een ooievaarsnest. Omdat het nest te dicht bij de werkzaamheden staat moet het nest voor het broedseizoen van de ooievaar worden verplaatst. Het nest wordt tijdelijk naar een ander locatie aan de Wold Aa verplaatst. De nieuwe locatie is het groenvak van de gemeente naast de tandartsenpraktijk. De ooievaars kunnen dan ongestoord broeden. Het nest wordt eind januari 2022 verplaatst en wordt voor het broedseizoen 2023 weer teruggezet op de huidige plek.

Kabels en leidingen

Om de brug te kunnen slopen moeten de kabels en leidingen in de brug worden verlegd.  De kabels en leidingen gaan door een nieuw kabeltracé onder de Wold Aa. Dit nieuwe tracé wordt aangebracht door middel van een gestuurde boring. De werkzaamheden vinden plaats in de Woldkade en de Van der Duyn van Maasdamstraat. Tijdens deze werkzaamheden zijn de straten niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Hierover wordt u tijdig op de hoogte gesteld door nutsaannemer Siers. De werkzaamheden met betrekking tot het verleggen van de kabels en leiding starten rond 14 maart 2022 en duren zes weken.

Bereikbaarheid van de wijk

Om de werkzaamheden tijdens de sloop- en bouwfase te kunnen uitvoeren, worden de Commissaris de Vos van Steenwijklaan en de Ruinerwoldseweg minimaal een half jaar gesloten voor doorgaand verkeer. Over het tijdstip van de stremming en de bereikbaarheid volgt meer informatie.

Meer informatie of vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen de heer J.C Weeke of de  heer M. Grit via telefoon 14 0522 of per e-mail postbus@meppel.nl.

Huidige situatie

211012 Brug Commisaris de Vos van Steenwijklaan_huidige situatie

Schetsontwerpen nieuwe situatie

Bovenaanzicht

211012 Brug Commisaris de Vos van Steenwijklaan (LR)

Van zuid naar noord

211012 Brug Commisaris de Vos van Steenwijklaan_9_web

Aanzicht vanuit zuid

211012 Brug Commisaris de Vos van Steenwijklaan_6_web