Vervangen brug Wold Aa

De gemeente Meppel vervangt de brug in de Commissaris de Vos van Steenwijklaan over de Wold Aa.

Actueel

De brug is geopend voor het verkeer.

brug woldaa jan 2023

Werkzaamheden

De lokale aannemer van Spijker Infrabouw vervangt de brug. De oplevering van de brug zal door de weersomstandigheden en het hoge water in de Wold Aa worden uitgesteld. Daarna kan het verkeer weer gebruik maken van de brug. Het doorgaande verkeer gaan we in de toekomst ontmoedigen gebruik te maken van deze route.

Fases

De vervanging van de brug voeren we in verschillende fases uit:

  • Sloopfase. Deze fase bestaat uit het opbreken van de rijbaan en aansluitende trottoirs. Daarna wordt de brug in delen gesloopt.
  • Bouwfase. Na de sloop plaatsen we de nieuwe oeverbescherming. We brengen boorpalen aan. Vervolgens kan de nieuwe brug worden gerealiseerd.
  • Tot slot brengen we bestrating aan en werken we aan het groen.

Bereikbaarheid

De Commissaris de Vos van Steenwijlaan en de Ruinerwoldseweg sluiten we af voor doorgaand verkeer. Dit is nodig om de werkzaamheden tijdens de sloop- en bouwfase goed uite kunnen voeren. Bestemmingsverkeer blijft mogelijk. Aanwonenden blijven bereikbaar of verzoeken we de omleidingsroutes te volgen. Voetgangers en fietsers gaan geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

afsluiting Ruinerwoldsewegafsluiting brug_2
Rijbaan Ruinerwoldseweg afgesloten. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder.

Raadpleeg de omleidingsroute vanaf ook op de website melvin.ndw.nu/public

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer kan helaas de route door de Haveltermade tijdens de uitvoering niet rijden. De betreffende haltes worden tijdelijk opgeheven. We geven aan waar de haltes in de omgeving zijn.

Lijn 28 van Qbuzz

De route door de Haveltermade kan niet gereden worden. Daarom zijn er twee extra haltes in beide richtingen van de Ceintuurbaan ter hoogte van de Woldkade.

De Mug

De bus rijdt in de Haveltermade volgende route:

Burgermeester Knopperslaan - De commissaris de Vos van Steenwijklaan – Jufferenpad – Witte de Withstraat – Talmastraat – Ceintuurbaan

De bestaande bushaltes op de aangepaste route blijven voor De Mug in gebruik, niet voor lijn 28.

Op onderstaand kaartje is de aanpassing te zien. 

kaart met aangepaste routes bussen zoals omschreven in de tekst

Nieuw ontwerp brug

De nieuwe brug is gebaseerd op de brug op het landgoed van de Commissaris de Vos van Steenwijk  bij het kasteel de Gelder. De historie en het uiterlijk van deze brug hebben de basis gevormd voor  het ontwerp van de nieuwe brug over de Wold Aa. Het autoverkeer, de fietser en voetganger behouden allemaal hun plek binnen het profiel van de brug. Ook geven we ruimte aan de flora en fauna. Dit doen we met een faunapassage en natuurlijke oeverbegroeiing. De aanwezige monumentale kastanjeboom blijft behouden en er is ruimte voor een extra boom aan de noordkant van de brug. Door een zitelement toe te voegen, draagt de brug bij aan een plezierige beleving van de Wold Aa en haar omgeving. Onderaand deze pagina staan afbeeldingen van het schetsontwerp van de brug.

Schetsontwerpen nieuwe situatie

211012 Brug Commisaris de Vos van Steenwijklaan (LR)

Bovenaanzicht, van zuid naar noord

211012 Brug Commisaris de Vos van Steenwijklaan_9_web211012 Brug Commisaris de Vos van Steenwijklaan_6_web

Aanzicht vanuit zuid, bovenaanzicht

Meer informatie of vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen de heer J.C Weeke of de  heer M. Snijder via telefoon 14 0522 of per e-mail postbus@meppel.nl.