Herinrichting gebied Kromme Elleboog en Groenmarkt

Vanaf 1 maart 2020 start de herinrichting van de openbare ruimte in het gebied Kromme Elleboog / Groenmarkt.

Werkzaamheden

We starten met het verwijderen van de bomen en beplanting op beide locaties. Om veilig te kunnen werken, zet de aannemer het gebied tijdens de werkzaamheden af. Na het verwijderen van de bomen en beplanting gaat de bestrating op de Groenmarkt eruit en starten we met de aanpassingen van de ondergrondse infrastructuur. We richten nieuwe groeiplaatsen in voor bomen en verleggen een aantal kabels en leidingen. Tegelijkertijd starten we met de bodemsanering aan de Kromme Elleboog zuidzijde.

Planning

Vanaf de start verwachten we ongeveer twee maanden bezig te zijn met de werkzaamheden.

Informatie en contact

Voor vragen over de dagelijkse uitvoering kunt u contact opnemen met de aannemer Otten infra, contactpersoon de heer T. Mulder 06-28758653. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Grit via mail postbus@meppel.nl of telefoon 14 0522.

Documenten

Aantrekkelijke binnenstad

Groenmarkt - Prinsenplein is het economisch hart van de Meppeler binnenstad. Midden in het winkelgebied, met een aantrekkelijke concentratie aan horeca en belangrijke sociaal-culturele functies. Met veel monumenten en een rijke traditie aan grote en kleine evenementen. Een druk ontmoetingsgebied dat recent door grote investeringen een nieuw impuls heeft gekregen. Het parkeerterrein aan de Kromme Elleboog krijgt nieuwe bomen met meer groeiruimte. Het Prinsenplein wordt autoluw en er komen extra fietsnietjes

200406 Kromme Elleboog zuidzijde - Copy

De Groenmarkt wordt een plein waar evenementen, markt en terrassen mogelijk zijn. De rijke drukkerijhistorie keert terug in bestratingsvakken en verplaatsbare zitelementen in de vorm van letters. Er komen nieuwe bomen, meer groen en zitelementen. Op de begane grond van het nieuwe appartementencomplex komt horeca. De rijke drukkerijhistorie keert terug in bestratingsvakken en verplaatsbare zitelementen in de vorm van letters. Er komen nieuwe bomen, meer groen en zitelementen. Op de begane grond van het nieuwe appartementencomplex komt horeca.

200406 Groenmarkt VO 2 - Copy