Herinrichting gebied Kromme Elleboog en Groenmarkt

Sinds maart zijn we aan het werk met de herinrichting van de openbare ruimte in het gebied Kromme Elleboog / Groenmarkt.

Werkzaamheden

We starten met het verwijderen van de bomen en beplanting op beide locaties. Om veilig te kunnen werken, zet de aannemer het gebied tijdens de werkzaamheden af. Na het verwijderen van de bomen en beplanting gaat de bestrating op de Groenmarkt eruit en starten we met de aanpassingen van de ondergrondse infrastructuur. We richten nieuwe groeiplaatsen in voor bomen en verleggen een aantal kabels en leidingen. Tegelijkertijd starten we met de bodemsanering aan de Kromme Elleboog zuidzijde. Vanaf de start verwachten we ongeveer twee maanden bezig te zijn met de werkzaamheden.

Update12 mei

Groenmarkt:

De bestrating ligt erin, in verband met het verse straatwerk blijven de borden/hekken nog even staan. Via bebording is aangegeven dat Groenmarkt en Prinsenplein niet toegankelijk zijn voor auto’s. Het is niet de bedoeling in het gebied te parkeren.

Het gebied is toegankelijk voor::

 • laden en lossen. Dit is gereguleerd en mogelijk tussen 18.00-11.00.
 • hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance)
 • Voertuigen met een ontheffing met toegang tot het voetgangersgebied. Deze geldt voor bewoners in het gebied met een eigen afgesloten parkeerterrein, bedrijven die bederfelijke waar bezorgen aan hun klanten (bloemen, catering, e.d.) en voor rouw- en trouwstoeten van de kerk van de Protestantse Gemeente Meppel aan de Groenmarkt. Bedrijven die in de binnenstad werkzaamheden moeten verrichten houden de mogelijkheid een ontheffing in verband met toegang tot het voetgangersgebied en een algemene en/of tijdelijke parkeerontheffing aan te vragen.

De zitelementen worden later geplaatst.

Kromme Elleboog

Vanaf 17 mei worden de groenvakken aan de kromme Elleboog ingericht.

Put Marktstraat

De werkzaamheden starten maandag 17 mei. De omleidingsroute wordt ter plaatse aangegeven. Vanaf maandag is deze hoek afgesloten naar verwachting tot en met 18 juni 2021. Download de omleidingsroute (PDF)

Update 22 april

Vervanging rioolput Prinsenplein

We verwachten in de week van 17 mei a.s. te beginnen met de werkzaamheden. Om veilig te kunnen werken, zet de aannemer de kruising tijdens de werkzaamheden af. Daarna wordt de bestrating op de kruising verwijderd.  De aannemer plaatst bronbemaling met geluidsarme pompen. Op die manier beperken we de geluidsoverlast. Het vervangen van de put en een deel van het riool kan daarna beginnen. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Ter plaatse wordt een omleidingsroute aangegeven voor het verkeer en de bevoorrading van ondernemers. Lees meer>>

Update 20 april

Kromme Elleboog

De aannemer is begonnen met aanbrengen troittoirbanden. Daarmee worden ook hier de contouren van de inrichting zichtbaar. Daarna wordt volgt de bestrating en beplanting.

Groenmarkt

Als het bestraten van het middendeel is afgerond gaat de aannemer verder met bestraten rijbaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op de Groenmarkt half mei afgerond.

Update 6 april

Groenmarkt

 • De natuurstenen banden zijn aangebracht en de contouren van het nieuwe plein worden zichtbaar.
 • Voor de nieuwe bomen zijn frames geplaatst, een rooster volgt als de bomen zijn geplant op 7 april.
 • neer de boom binnen het frame is geplant, worden de stalenboomroosters op het frame aangebracht.
 • Ook is gestart met het bestraten We starten met het middendeel, daarna volgt de rijbaan..

Kromme Elleboog

 • Het opschonen van het gebied is bijna klaar. Het oude groen, stenen e.d. zijn verwijderd.
 • De eerste groenvakken en boomvakken worden deze week ingericht.
 • We bereiden het plaatsen van de nieuwe lichtmasten voor. Oude lichtmasten en kabels worden deze week verwijderd en nieuwe kabels aangebracht.

Update 31 maart

Vlakbij dit gebied ligt aan de Marktstraat/Prinsenplein een rioolput. Deze put is op een aantal meter diepte lek en moet vervangen worden. Lees meer>>

Update 30 maart

Groenmarkt

 • De ondergrondse werkzaamheden zijn afgerond. De kabels en leidingen liggen op de juiste plek en de groeiplaatsen voor de nieuwe bomen zijn ingericht.
 • De nieuwefundatie onder de rijbaan is aangebracht.
 • De eerste natuurstenenbanden worden in de loop van deze week geplaatst. Door het aanbrengen van de natuurstenenbanden worden de nieuwe contouren van het plein zichtbaar.

Kromme Elleboog

 • De nieuwe ondergrondse containers zijn geplaatst en zijn al in gebruik.
 • Momenteel worden de aanwezige straatstenen verwijderd.
 • Het oude groen, inclusief de boomwortels van de gekapte bomen worden verwijderd.
 • Vanaf volgende week worden de ondergrondse werkzaamheden gestart. Kabels en leidingen worden verlegd en de groeiplaatsen voor de nieuwe bomen worden ingericht.

Update 26 maart storing verlichting

 • Kromme Elleboog: De verlichting werkt niet vanwege een kabelbreuk. Dit is gemeld bij Enexis die dit moet repareren. Het is niet bekend wanneer dit gebeurt. 

Update 22 maart

 • Op de Groenmarkt wordt gestart met de inrichting. De aannemer plaatst nieuwe kolken en brengt een puinfundering aan.
 • Kromme Elleboog: zodra de locaties voor de ondergrondse containers klaar zijn worden de containers geplaatst..

Update 16 maart

 • Groenmarkt: Op de Groenmarkt is gestart met ondergrondse werkzaamheden. Omdat dieper dan 30 centimeter gegraven wordt, heeft de archeologe onderzoek gedaan. De groeiplaatsen voor de nieuwe bomen worden ingericht en kabels en leidingen worden verlegd
 • Op de Kromme Elleboog worden voorbereidingen getroffen voor de locaties voor de ondergrondse containers: 2 voor restval en 1 voor glas.

Informatie en contact

Voor vragen over de dagelijkse uitvoering kunt u contact opnemen met de aannemer Otten infra, contactpersoon de heer T. Mulder 06-28758653. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Grit via mail postbus@meppel.nl of telefoon 14 0522.

Documenten

Aantrekkelijke binnenstad

Groenmarkt - Prinsenplein is het economisch hart van de Meppeler binnenstad. Midden in het winkelgebied, met een aantrekkelijke concentratie aan horeca en belangrijke sociaal-culturele functies. Met veel monumenten en een rijke traditie aan grote en kleine evenementen. Een druk ontmoetingsgebied dat recent door grote investeringen een nieuw impuls heeft gekregen. Het parkeerterrein aan de Kromme Elleboog krijgt nieuwe bomen met meer groeiruimte. Het Prinsenplein wordt autoluw en er komen extra fietsnietjes

200406 Kromme Elleboog zuidzijde - Copy

De Groenmarkt wordt een plein waar evenementen, markt en terrassen mogelijk zijn. De rijke drukkerijhistorie keert terug in bestratingsvakken en verplaatsbare zitelementen in de vorm van letters. Er komen nieuwe bomen, meer groen en zitelementen. Op de begane grond van het nieuwe appartementencomplex komt horeca. De rijke drukkerijhistorie keert terug in bestratingsvakken en verplaatsbare zitelementen in de vorm van letters. Er komen nieuwe bomen, meer groen en zitelementen. Op de begane grond van het nieuwe appartementencomplex komt horeca.

200406 Groenmarkt VO 2 - Copy