Herinrichting Noteboomstraat, Wheem en Woldstraat

De gemeente gaat aan de slag met de Noteboomstraat, de Woldstraat en vergroenen van de Wheem. Op deze pagina leest u de relevante informatie.

Op dinsdag 11 juni 2019 is een inloopbijeenkomst gehouden over de plannen.

Project

De aanpassingen hebben betrekking op twee projecten:

  • Herinrichting Noteboomstraat, afmaken van de binnenring;
  • Binnenstadplan, beleving Woldstaat en Wheem

Plannen

Herinrichting Noteboomstraat

De herinrichting van de straat zal naast het vervangen van het wegdek, trottoirs ook bestaan uit het aanleggen van een hemelwaterafvoer. Deze waterafvoer voorkomt dat het schone hemelwater afgevoerd wordt via het riool naar de waterzuivering. De aanleg zorgt ervoor dat het water zoveel mogelijk in grondwater ter plaatse komt en bij zware regenbuien ook kan worden afgevoerd naar het oppervlakte water. Tevens zal de kruising Noteboomstraat – Eendrachtstraat worden aangepakt.

De firma Lengkeek zal namens de gemeente Meppel een bouwkundige vooropname doen in de Noteboomstraat begin september 2019. Voorbeeld brief: Bewonersbrief bouwkundige opname Lengkeek (PDF).

De rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd met archeologische begeleiding. De verwachte start uitvoering is eind september 2019. Hierover volgt meer informatie.

Woningen Timorstraat (achterzijde Noteboomstraat)

Tijdens deze inloop willen we graag met een deel van de bewoners van de Timorstraat die met de achtertuin grenzen aan de Noteboomstraat van gedachten wisselen over vergroening van de achterzijde. Omdat de achterzijde van de Noteboomstraat een belangrijke entree vormt van de binnenstad willen we graag in gesprek met de bewoners om de beeldkwaliteit van de achterzijde te verbeteren.

De Woldstraat (tussen Noteboomstraat en Hoofdstraat)

In het kader van een kwaliteitsverbetering van de binnenstad willen we door middel van o.a. vervanging van de verlichting meer sfeer en beleving aanbrengen in de Woldstraat. In 2019 wordt dit plan uitgewerkt, uitvoering volgt 1e halfjaar 2020.

De Wheem

Op de Wheem aan de kant van de Woldstraat ter hoogte van het beeld van de stadsomroeper willen we een deel vergroenen en zitelementen plaatsen. Planning uitvoering oktober/november 2019.

Documenten

planschets Noteboomstraat
Download de inrichtingsschets Noteboomstraat (PDF)

afbeelding planschets
Download de inrichtingsschets Wheem Woldstraat  (PDF)

beplantingsplan
Download beplantingsplan De Weem (PDF)

Planning

De werkzaamheden gaan naar verwachting dit najaar van start.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de projectleiders, Hendrik van der Weide (Noteboomstraat) of Geja Brouwer (Woldstraat/Wheem). Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0522 of postbus@meppel.nl