Gebiedsontwikkeling Kromme Elleboog en omgeving

Komende herfst worden 52 appartementen en een parkeergarage voor 220 auto's aan de Kromme Elleboog in het centrum van Meppel opgeleverd. Aansluitend wordt het gebied Groenmarkt - Prinsenplein autoluw. Met aanwonenden, ondernemers en organisatoren zijn schetsen gemaakt voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Het wijkplatform heeft de beleving van het centrum onderzocht.

Hieronder geven we kort de plannen weer. Voor alle informatie download de informatiebrochure (PDF).

Reacties

Tot 8 mei 2020 konden reacties worden ingediend op de schetsplannen. Deze reacties worden verwerkt in tekeningen en een bestek, zodat na de zomervakantie de aanbesteding kan volgen.

De uitvoering start eind oktober/begin november met het aanleggen van flitsparkeerplaatsen op de kop van de Gasgracht. De herinrichting van de Groenmarkt en de Kromme Elleboog volgen vanaf januari 2021.

 

De plannen in het kort

Groenmarkt - Prinsenplein is het economisch hart van de Meppeler binnenstad. Midden in het winkelgebied, met een aantrekkelijke concentratie aan horeca en belangrijke sociaal-culturele functies. Met veel monumenten en een rijke traditie aan grote en kleine evenementen. Een druk ontmoetingsgebied dat recent door grote investeringen een nieuw impuls heeft gekregen.

Het parkeerterrein aan de Kromme Elleboog krijgt nieuwe bomen met meer groeiruimte. Hier en bij de Brouwersstraat en het Slotplantsoen blijft plaats voor ondergrondse afvalcontainers. Op de kop van de Gasgracht komt ruimte voor flitsparkeerplaatsen.

Het Prinsenplein wordt autoluw en er komen extra fietsnietjes. Over het onderzoek naar het wel of niet graven van een gracht kan na de zomer een besluit genomen worden.

De doorgaande fietsroute Prinsenplein - De Wheem - Synagogestraat - Kruisstraat blijft bestaan.

De Groenmarkt wordt een plein waar evenementen, markt en terrassen mogelijk zijn.

De rijke drukkerijhistorie keert terug in bestratingsvakken en verplaatsbare zitelementen in de vorm van letters. Er komen nieuwe bomen, meer groen en zitelementen. Op de begane grond van het nieuwe appartementencomplex komt horeca.

Afgebeeld zijn sfeerimpressies van de diverse deelgebieden.

Vragen

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectleider van deze ontwikkeling, mevrouw G. Brouwer. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 140522 of postbus@meppel.nl.