Herinrichting Prinsenplein

Het vernieuwde Prinsenplein is op 24 mei 2023 feestelijk geopend.

Laatste werkzaamheden

De laatste werkzaamheden worden in de komende periode afgerond, zoals bijvoorbeeld de verlichting op de Meppeler pramen. In november 2023 zullen de nieuwe bomen worden geplant. Tussentijds zal de groenaannemer zorgen voor de beplanting in de verschillende groenvakken.

Het definitieve ontwerp is te downloaden www.gemeenteraadmeppel.nl

Meer informatie

Heeft u vragen neem dan contact op met mevrouw G. Brouwer of de heer E. Vranken via 14 0522 of postbus@meppel.nl

ontwerp Prinsenplein 2022