Herinrichting Prinsenplein

In 2022 gaan we aan de slag met de herinrichting van het Prinsenplein. Op 13 april 2022 hebben wij de het ontwerpplan hiervoor gepresenteerd. Op basis van de reacties hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd. Naar verwachting kunnen we in de 2e helft van 2022 starten met de voorbereidende werkzaamheden.

Duurzame toekomstbestendige herinrichting

In 2021 hebben wij een aantal onderzoeken verricht om een beeld te krijgen van de bestaande bomen, het brandriool en de bodem. Hieruit bleek dat het merendeel van de bestaande bomen aan het einde van hun levensduur zijn. De bomen zorgen voor veel overlast door wortelopdruk en zijn eigenlijk niet geschikt voor in een binnenstad. Ook gaan we het brandriool onder het Prinsenplein aanpassen. Dit biedt kansen om het gebied anders in te richten voor een langere termijn.

UItgangspunten

Aan de voorkant hebben wij de ontwerper een aantal uitgangspunten meegegeven:

  • Autoluw,
  • Ruimte voor fietsparkeerplaatsen,
  • Meer groen, biodiversiteit/klimaatadaptatie,
  • Minimaal evenveel bomen als in huidige situatie,
  • Meer ruimte voor de voetganger,
  • Prettige verblijfplaats voor bewoners en bezoekers,
  • Mogelijkheden terrassen bij de horeca.

Meest recente ontwerp

ontwerp Prinsenplein 2022

Meer informatie

Heeft u vragen neem dan contact op met mevrouw G. Brouwer of de heer M. Grit via 14 0522 of postbus@meppel.nl