Werkzaamheden Prinsengracht/Gasgracht (afgerond)

In het voorjaar van 2022 zijn we gestart we met de werkzaamheden in dit gebied. Het gaat om groot onderhoud aan de bestrating en de vervanging van bomen langs de Prinsengracht en de inrichting van de kop Gasgracht, met behoud van de aanwezige bomen.

Actueel

De bomen zijn geplant. Daarmee zijn de werkzaamheden aan de Prinsengracht afgerond.

boom Prinsengrachtboom Prinsengracht

Ontwerp

In overleg met bewoners en ondernemers in het gebied zijn we gekomen tot het ontwerp zoals aangegeven in deze tekening (PDF).

presentatietekening herinrichting Prinsengracht Meppel_lr

Groot onderhoud bestrating en vervanging bomen

De nog bestaande bomen aan de Prinsengracht zorgen voor veel wortelopdruk en overlast. Inmiddels zijn al een tweetal bomen gekapt in verband met veiligheid en is voor de overige bomen een kapvergunning afgegeven. Voor de aanleg van nieuwe bomen is een aanzienlijke ingreep nodig om voor deze bomen een juiste groeiplaats te creëren. Aansluitend zal het trottoir en ook het wegdek opnieuw bestraat worden.

Inrichting kop Gasgracht

Er is een ontwerp gemaakt, waarin rekening is gehouden met extra groenvakken en een duidelijke plek voor fietsen. De aanwezige bomen blijven behouden en worden voorzien van een verbeterde groeiplaats. Daarnaast heeft B+O plannen voor de inrichting van hun eigen terrein voor de Gasfabriek in aansluiting op de openbare ruimte.  We proberen de overlast door deze werkzaamheden zo kort mogelijk te houden en te beperken voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Planning werkzaamheden

  • December 2021/ januari 2022: aanbesteding.
  • Februari 2022: afstemmen met de aannemer over de werkzaamheden, waarbij het uitgangspunt is zo kort mogelijke stremming van de rijbaan en opties voor bereikbaarheid en bevoorrading panden voor bewoners en ondernemers.
  • Eind februari worden de bomen gekapt.
  • Maart 2022 start werkzaamheden.

De verwachting is dat de werkzaamheden kunnen starten in maart 2022 en dat deze ongeveer drie maanden duren. De werkzaamheden zijn volgens planning klaar voor de start van het Grachtenfestival..

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Verwijderen bomen Prinsengracht.
  • Nutswerkzaamheden Prinsengracht/ Inrichting kop Gasgracht.
  • Groeiplaatsinrichting bomen Prinsengracht en plaatsen nieuwe bomen.
  • Groot onderhoud bestrating trottoir en rijbaan Prinsengracht en inrichting groenvakken.
  • Inrichting gebied voor de Gasfabriek wordt uitgevoerd door B+O.

bouwbord