Aanpassing speeldreef Jacob van Ruisdaellaan

De Speeldreef wordt aangepakt! Samen met de buurt is er nagedacht over het ontwerp.

In de aanpassing van de speeldreef is groot onderhoud en afkoppelen van het regenwater meegenomen.

Planning

In 2018 is gestart met het werk aan het riool en inrichting. Hiervoor heeft firma Lenkeek bij bewoners een bouwkundige opname gedaan. De aanbestedingsprocedure voor de aanpak van de speeldreef is afgerond. Hieronder ziet u de verwachte planning:

  • Begin maart 2019 wordt er begonnen met het plaatsen van de speeltoestellen.
  • Vanaf begin maart tot medio april 2019 vinden er afronden groenwerkzaamheden plaats.
  • Medio maart 2019 tot medio april 2019 wordt parkeerterrein Zuiderlaan aangepakt.
  • In 2e deel van april 2019 wordt de toplaag van het asfalt aangebracht.
  • Begin mei 2019 vinden er de opruimwerkzaamheden plaats.

Ontwerp nieuwe inrichting

Tijdens bijeenkomsten in 2017 en uit de gehouden enquête kwamen veel ideeën, wensen en vragen naar voren. Een gespecialiseerd bureau (OBB) heeft dit uitgewerkt in een totaal ontwerp voor de nieuwe inrichting. Dit is juli 2017  besproken met de bewoners.

presentatietekening nieuw ontwerp speeldreef

Download de vergroting in PDF

Speeltoestellen

De nieuwe speeltoestellen aan de Jacob van Ruisdaellaan zijn geplaatst. De toestellen zijn afgeschermd met bouwhekken omdat de plek nog niet voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. Voor de valveiligheid moet het gras goed geworteld zijn in de rubberen doorgroeimatten. Als de kinderen veilig kunnen spelen worden de toestellen vrijgegeven, waarschijnlijk in mei.

speeltoestellen

Documenten

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de projectleider, Hendrik van der Weide. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0522 of postbus@meppel.nl