Aanpassing infrastructuur Nieuwveense Landen / Meppel Noord

Het college heeft besloten in te stemmen met de voorbereiding van plannen voor de aanleg van de wijkontsluitingswegen van Nieuwveense Landen en de direct omliggende wegen aan de noordkant van Meppel. Het collegebesluit moet nog wel worden bekrachtigd door de gemeenteraad van Meppel. Lees meer over de plannen en de planning.

Aanleg fietstunnel wordt mogelijk gemaakt

Door de aanleg van toekomstbestendige infrastructuur verbetert de doorstroming op de provinciale weg (N375), en daarmee ook de bereikbaarheid van Meppel Noord. Een positieve ontwikkeling is dat hierdoor de lang gewenste fietstunnel bij de rotonde watertoren mogelijk wordt gemaakt. Zo ontstaat er een rechtstreekse en veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen Nijeveen, Nieuwveense Landen en de binnenstad van Meppel. Om deze werkzaamheden bij de rotonde watertoren te kunnen uitvoeren, en de overlast voor de omgeving te beperken, worden eerst de westelijke en oostelijke rondwegen van Nieuwveense Landen aangelegd zodat er een tijdelijke omleidingsroute voor het verkeer ontstaat.

kaartimpressie fietstunnel (PDF)

Aanleg nieuwe rotondes op N375

Begin 2019 hebben we al gemeld dat de rotonde ‘watertoren’ in oostelijke richting wordt opgeschoven en circa 1 meter boven maaiveld wordt aangelegd. Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor de fietstunnel, zodat we deze goed in de bestaande omgeving kunnen inpassen. De provincie Drenthe voert deze werkzaamheden uit in samenwerking met de gemeente. Ook de kruising van de Steenwijkerstraatweg (N371) op de N375 moet worden aangepast. De gemeente en de provincie zijn van plan om deze T-splitsing te vervangen door een extra rotonde in het verlengde van de Galgenkampsweg. Hierdoor behoudt de Watertorenbuurt een directe aansluiting op de provinciale weg en krijgt ook transformatiegebied Noordpoort een goede ontsluiting.

Ontsluiting woonbuurten via rondwegen

Na realisatie van de nieuwe wijkontsluiting van Nieuwveense Landen wordt de Nieuwe Nijeveenseweg, zoals gepland, vanaf de noordelijke rotonde tot en met de watertoren afgesloten voor autoverkeer. Op de plek van de huidige weg leggen we een fietspad aan dat aansluit op de fietstunnel. Dit betekent dat automobilisten van en naar Nieuwveense Landen, waaronder de Nijeveensewegbuurt, vanaf dat moment gebruik moeten maken van de nieuwe wijkontsluiting. Daarnaast wordt de Bremenbergweg verbreed en voorzien van straatverlichting.

kaartimpressie oostelijke ontsluitingsweg (PDF)

kaartimpressie westelijke ontsluitingsweg (PDF)

Bestemmingsplan

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp bestemmingsplan voor Nieuwveense Landen. Hierin wordt onder meer de hoofdinfrastructuur vastgelegd. De planning is dat het ontwerp bestemmingsplan in de maand juni gedurende een periode van 6 weken ter visie wordt gelegd. Een ieder is in de gelegenheid om te reageren op dit plan. Aankondiging vindt plaats via de gemeentelijke advertentie in het huis-aan-huis blad, de website en via overheid.nl.

Voorbereiding in 2020, start uitvoering in 2021

Als de gemeenteraad een positief besluit neemt dan kunnen de werkzaamheden in samenspraak met de provincie Drenthe verder worden voorbereid. De uitvoering is afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting wordt het nieuwe bestemmingsplan dit najaar vastgesteld, zodat de werkzaamheden vanaf 2021 uitgevoerd worden. Uiteraard wordt u door ons op de hoogte gehouden over de voortgang en planning van de werkzaamheden.

Reageren op de plannen?

De hoofdinfrastructuur wordt vastgelegd, maar de definitieve uitwerking van de verkeersmaatregelen is nog niet in beton gegoten. We horen graag uw mening zodat we hiermee rekening kunnen houden! Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, of nadat u de plannen heeft ingezien? Neem dan contact op met de gemeente via postbus@meppel.nl of via telefoonnummer 14 0522.

Dit voorstel is ook besproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten in te stemmen de aanleg van de wijkontsluitingswegen van Nieuwveense Landen en aanpassing van de direct omliggende wegen aan de Noordkant van Meppel. De hoofdverkeersstructuur is hiermee vastgelegd, maar de definitieve uitwerking van de verkeersmaatregelen is nog niet in beton gegoten.

We horen graag uw mening zodat we hiermee rekening kunnen houden bij de verdere planuitwerking. Geef uw reactie of opmerkingen digitaal aan ons door: REACTIEFORMULIER INFRASTRUCTUUR MEPPEL NOORD!