Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of voor aangepast vervoer. U vraagt dit aan bij de gemeente. Of u een vergoeding krijgt is afhankelijk van het soort onderwijs en de afstand van huis naar school.

Voorwaarden

  1. Uw kind heeft een structurele beperking
  2. Uw kind kind bezoekt de dichtstbijzijnde passende school
  3. De afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school is meer dan zes kilometer (ANWB routeplanner, snelste route). Naast de afstand wordt de reistijd bepaald.

Van een leerling van 9 jaar of ouder wordt verwacht dat deze zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs wordt de situatie per leerling bekeken. Alle regels voor leerlingenvervoer staan in de Verordening Sociaal Domein

Tip: Neem bij bijzondere situaties of spoed contact met ons op via 14 0522.

Aanvragen

Denkt u dat uw kind voor de regeling in aanmerking komt? Dan moet u als ouder/verzorger zelf een aanvraag indienen. Het is nodig ieder schooljaar een nieuwe aanvraag te doen.

U kunt leerlingenvervoer aanvragen door een online formulier in te vullen.

Na invullen wordt het formulier naar uw mail-adres gestuurd. Print het formulier uit, onderteken het en stuur dit met de bijlagen op:

  • per e-mail naar postbus@meppel.nl
  • per post naar Postbus 501, 7940 AM  MEPPEL
  • Inleveren bij het Stadhuis, Grote Oever 26 mag ook.

Komt u er niet uit? Dan kan de school u vaak helpen met het invullen van het aanvraagformulier.

De gemeente Meppel wil bevorderen dat leerlingen zelfstandig naar school gaan. Sommige leerlingen hebben hulp van ouders, scholen en/of gemeente nodig. Om te kunnen beoordelen welke vorm van hulp voor uw kind nodig is, kan de gemeente Meppel een sociaal medisch onderzoek laten uitvoeren. Dit gebeurt door een onafhankelijke medisch adviseur. De gemeente Meppel neemt dit advies over.

Bericht over uw aanvraag

Als uw aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Is uw aanvraag niet compleet dan nemen wij contact met u op.

Aanvragen voor het nieuwe schooljaar moeten op 31 mei bij ons binnen zijn. Vraagt u na 31 mei het leerlingenvervoer aan? Dan kan het zijn dat u de eerste periode het vervoer zelf moet regelen.

Declareren

Met het declaratieformulier (PDF) kunt u de gemaakte kosten leerlingenvervoer achteraf declareren. .

Meer over leerlingenvervoer

Kijk op de website van Publiek Vervoer Groningen Drenthe