Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of voor aangepast vervoer. U vraagt dit aan bij de gemeente. Of u een vergoeding krijgt is afhankelijk van het soort onderwijs en de afstand van huis naar school.

Beschrijving

Voor wie is het leerlingenvervoer?

  • Het leerlingenvervoer is voor:
  • Leerlingen in het Speciaal Onderwijs (SO).
  • Leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs (SBO).
  • Leerlingen die een Basisschool (BAO) met bijzondere richting bezoeken (op basis van geloof of levensovertuiging) en hiervoor verder moeten reizen.
  • Leerlingen die met een structurele beperking in het regulier Basis- (BAO) of Voortgezet Onderwijs (VO) of het Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO) bezoeken en niet zelfstandig kunnen reizen.

Voorwaarden

Om te kijken of u in aanmerking komt voor bekostiging van het leerlingenvervoer, hangt af van voorwaarden, zoals:

  • Uw kind bezoekt de dichtstbijzijnde passende school
  • De afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school is meer dan zes kilometer (Google maps routeplanner, kortste route)
  • De reistijd met het OV ten opzichte van reistijd met aangepast taxivervoer.

Van een leerling van 9 jaar of ouder wordt verwacht dat deze zelfstandig –eventueel met begeleiding-,  op de fietst of met het openbaar vervoer kan reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs wordt de situatie per leerling bekeken. Alle regels voor leerlingenvervoer staan in de Verordening Sociaal Domein

Voor ouder(s)/verzorger(s) van middelbare scholieren die gebruik maken van de internationale schakelklas die zelf niet de reiskosten kunnen betalen, is eventueel bijzondere bijstand mogelijk. 

Tip: Neem bij bijzondere situaties of spoed contact met ons op via 14 0522.

Eigen bijdrage

Ouders, voogden en verzorgers van leerlingen op het basisonderwijs (BO–SBO) betalen een eigen bijdrage voor het vervoer als het gecorrigeerd verzamelinkomen hoger is dan de gestelde grens. Het gecorrigeerd verzamelinkomen is het totale gezinsinkomen. Dit is het inkomen van beide natuurlijke ouders of adoptieouders. Per schooljaar verschillen de bedragen.

Schooljaar 2022-2023

Gezamenlijk inkomen van 2020 hoger dan € 27.900 per jaar  Eigen bijdrage per kind € 561,-

Let op: Als het gezamenlijk inkomen in 2020 lager dan € 27.900 is moet u dat aantonen door een inkomensverklaring bij de aanvraag toe te voegen. Heeft u nog geen inkomensverklaring? Ga dan naar de website van de Belastingdienst en log daarin op Mijn Belastingdienst. Bij het onderdeel Mijn Gegevens > Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen kunt u de inkomensverklaring downloaden. Als u deze niet aanlevert gaan we bij de toetsing er van uit dat uw inkomen € 27.900 of meer was.

Aanvragen

Denkt u dat uw kind voor de regeling in aanmerking komt? Dan moet u als ouder/verzorger zelf een aanvraag indienen. Het is nodig ieder schooljaar een nieuwe aanvraag te doen.

U regelt uw aanvraag leerlingenvervoer snel en veilig online met DigiD.

Let op alleen voor aanvragen, niet voor wijzigingen of declaratie gebruiken

Heeft u nog geen DigiD? Aanvragen kan via www.digid.nl. U heeft de inloggegevens binnen enkele dagen in huis.

Komt u er niet uit? Dan kan de school u vaak helpen met het invullen van het aanvraagformulier.

De gemeente Meppel wil bevorderen dat leerlingen zelfstandig naar school gaan. Sommige leerlingen hebben hulp van ouders, scholen en/of gemeente nodig. Om te kunnen beoordelen welke vorm van hulp voor uw kind nodig is, kan de gemeente Meppel een sociaal medisch onderzoek laten uitvoeren. Dit gebeurt door een onafhankelijke medisch adviseur. De gemeente Meppel neemt dit advies over.

Bericht over uw aanvraag

Als uw aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Is uw aanvraag niet compleet dan nemen wij contact met u op.

Aanvragen voor het nieuwe schooljaar moeten op 31 mei bij ons binnen zijn. Vraagt u na 31 mei het leerlingenvervoer aan? Dan kan het zijn dat u de eerste periode het vervoer zelf moet regelen.

Declareren

Als uw aanvraag is goedgekeurd kunt u de gemaakte kosten leerlingenvervoer achteraf digitaal declareren met Digid. De gemeente Meppel streeft er naar om binnen vier weken declaraties te verwerken. Heeft u na vier weken uw geld niet ontvangen, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Incidentele wijzigingen geeft u door aan de vervoerder. Kijk voor meer informatie op de website van Publiek Vervoer.

Zijn er structurele veranderingen in uw situatie nadat uw aanvraag is goedgekeurd? Is er een ander adres of het aantal schooldagen veranderd dan in de beschikking is aangegeven? Mail dan naar leerlingenvervoer@meppel.nl. Wij toetsen de wijziging opnieuw aan de Verordening.

Meer over leerlingenvervoer

Kijk op de website van Publiek Vervoer Groningen Drenthe