Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan komt u misschien in aanmerking voor een vorm van leerlingenvervoer. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. U vraagt dit aan bij de gemeente. Of u een vergoeding krijgt is afhankelijk van het soort onderwijs en de afstand van huis naar school. Leerlingenvervoer kan bestaan uit een vergoeding voor de fiets, het openbaar vervoer, eigen vervoer (auto) of aangepast vervoer (taxivervoer).

Beschrijving

Voor wie is het leerlingenvervoer?

Het leerlingenvervoer is voor:

  • Leerlingen in het Speciaal Onderwijs (SO).
  • Leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs (SBO).
  • Leerlingen die een Basisschool (BAO) met bijzondere richting bezoeken (op basis van geloof of levensovertuiging) en hiervoor verder moeten reizen.
  • Leerlingen die met een structurele beperking in het regulier Basis- (BAO) of Voortgezet Onderwijs (VO) of het Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO) bezoeken en niet zelfstandig kunnen reizen. Bij leerlingen in het VSO die willen oefenen met zelfstandig(er) reizen kijken we per situatie wat mogelijk is.

Voorwaarden

Om te kijken of u in aanmerking komt voor bekostiging van het leerlingenvervoer, hangt af van voorwaarden, zoals:

  • Uw kind bezoekt de dichtstbijzijnde passende school (PDF),
  • De afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school is meer dan 6 kilometer (Google maps routeplanner, kortste route)

Van een leerling van 9 jaar of ouder wordt verwacht dat deze zelfstandig –eventueel met begeleiding-,  op de fietst of met het openbaar vervoer kan reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs wordt de situatie per leerling bekeken. Alle regels voor leerlingenvervoer staan in de Verordening Sociaal Domein

Voor ouder(s)/verzorger(s) van middelbare scholieren die gebruik maken van de internationale schakelklas die zelf niet de reiskosten kunnen betalen, is eventueel bijzondere bijstand mogelijk. 

Tip: Neem bij bijzondere situaties of spoed contact met ons op via 14 0522.

Soorten leerlingenvervoer

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer. We bieden altijd de meest zelfstandige vorm van leerlingenvervoer die in uw geval mogelijk is. We kijken in deze volgorde wat voor uw kind mogelijk is:

  1. Fietsen – u ontvangt een vergoeding van €0,09 per kilometer. Hiermee kunt u eventueel een (elektrische) fiets aanschaffen.
  2. De kosten voor openbaar vervoer – we vergoeden de abonnementskosten
  3. Eigen vervoer (auto) – u ontvangt een vergoeding van €0,19 per kilometer.
  4. Aangepast vervoer – een taxi brengt en haalt uw kind op

Zelfstandig(er) reizen

De gemeente Meppel wil stimuleren dat leerlingen zelfstandig naar school gaan. Sommige leerlingen hebben (eerst) hulp van ouders, school en/of gemeente nodig. Om te kunnen beoordelen welke vorm van hulp voor uw kind nodig is, kan de gemeente Meppel een sociaal medisch onderzoek laten uitvoeren. Dit gebeurt door een onafhankelijke medisch adviseur. De gemeente Meppel neemt dit advies over.

Denkt u nu of tijdens het schooljaar dat uw kind zelfstandig(er) kan reizen? Vertel het ons en wij kijken graag met u mee of wij hierbij kunnen ondersteunen.

Eigen bijdrage

In schooljaar 2023/2024 vragen wij geen eigen bijdrage. Vanaf schooljaar 2024/2025 doen wij dit wel. Begin 2024 zetten wij hier informatie neer over de eigen bijdrage. 

Aanvragen

Denkt u dat uw kind voor de regeling in aanmerking komt? Dan moet u als ouder/verzorger zelf een aanvraag indienen. Het is nodig ieder schooljaar een nieuwe aanvraag te doen. Deze aanvraag kunt u doen in de maanden april, mei en juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Als u de aanvraag uiterlijk 31 mei doet, weet u voor het begin van het schooljaar of leerlingenvervoer wordt toegekend. Doet u dit later, dan kan het zijn dat u het vervoer eerst zelf moet regelen.

U regelt uw aanvraag leerlingenvervoer snel en veilig online met DigiD.

Let op: alleen voor aanvragen, niet voor wijzigingen of declaratie gebruiken

Heeft u nog geen DigiD? Aanvragen kan via www.digid.nl. U heeft de inloggegevens binnen enkele dagen in huis.

Komt u er niet uit? Dan kan de school u vaak helpen met het invullen van het aanvraagformulier.

Bericht over uw aanvraag

Als uw aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Is uw aanvraag niet compleet dan nemen wij contact met u op.

Aanvragen voor het nieuwe schooljaar kunt u doen in de maanden april, mei en juni. Vraagt u na 31 mei het leerlingenvervoer aan? Dan kan het zijn dat u de eerste periode het vervoer zelf moet regelen.

Declareren

Als uw aanvraag is goedgekeurd kunt u de gemaakte kosten leerlingenvervoer achteraf digitaal declareren met Digid. De gemeente Meppel streeft er naar om binnen vier weken declaraties te verwerken. Heeft u na vier weken uw geld niet ontvangen, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Incidentele wijzigingen geeft u door aan de vervoerder. Kijk voor meer informatie op de website van Publiek Vervoer.

Zijn er structurele veranderingen in uw situatie nadat uw aanvraag is goedgekeurd? Is er een ander adres of het aantal schooldagen veranderd dan in de beschikking is aangegeven? Stuur dan een mail naar leerlingenvervoer@meppel.nl. Wij toetsen de wijziging opnieuw aan de Verordening.

Meer over leerlingenvervoer

Kijk op de website van Publiek Vervoer Groningen Drenthe