Leerlingenvervoer

Wanneer uw kind een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt en niet lopend of op de fiets naar school kan, kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de kosten van het vervoer.

Voorwaarden

Of u recht heeft op vervoer of een bijdrage in de kosten van het vervoer hangt af van:

 • eventuele beperking van de leerling
 • het type onderwijs of welk onderwijs voor uw kind het meest passend is
 • de afstand tussen school en woning:
  • Voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs of kinderen jonger dan 7 jaar geldt: 2 km.
  • Voor basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs of kinderen jonger dan 10 jaar geldt: 6 km.
  • Voor speciaal voortgezet onderwijs of kinderen jonger dan 12 jaar die de basisschool bezoeken geldt: 12 km.
 • uw gezinsinkomen voor de hoogte van de eigen bijdrage.

Het Leerlingenvervoer is vastgelegd in een verordening. In bijzondere situaties is het raadzaam met ons contact op te nemen.

Vervoer aanvragen

 • Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar ontvangen we graag 8 weken vóór de eerste schooldag. Een aanvraag die u in de loop van het schooljaar indient, behandelt de gemeente zo snel mogelijk, in elk geval binnen 6 weken.
 • Het aanvraagformulier leerlingenvervoer (PDF) kunt u direct afdrukken en ingevuld én ondertekend opsturen naar de gemeente of inleveren. Scannen en mailen mag ook.
 • De vergoeding gaat in vanaf het moment waarop u de aanvraag doet en uw kind is ingeschreven op een school, die aan de voorwaarden voldoet. Een vergoeding achteraf is niet mogelijk.
 • Wanneer er iets verandert in de situatie van u of uw kind in de loop van het schooljaar, neemt u contact op met het Klantcontactcentrum, mail naar postbus@meppel.nl of bel 14 0522
 • Elk jaar aanvragen als uw kind op dezelfde schoollocatie zit en hetzelfde onderwijs blijft volgen is niet nodig. Als wij een beschikking afgeven geldt dat voor de gehele schoolperiode op dezelfde school.
 • Einddatum van het vervoer moet u altijd doorgeven aan de gemeente!

Soorten vervoer

 • Openbaar vervoer: standaard optie. Ander vervoer alleen als openbaar vervoer niet beschikbaar of geschikt is
  • Reist uw kind met openbaar vervoer niet verder dan Meppel? In die situatie is de eigen bijdrage gelijk aan de kosten van het vervoer. Dan is het niet zinvol om vervoer aan te vragen bij de gemeente. U kunt het zelf regelen en daarmee de kosten zelf in de hand houden.
 • Aangepast vervoer: Is vervoer per besloten schoolbus, taxi, of taxibus.
  • Dit vervoer wordt door de gemeente georganiseerd. De noodzaak van aangepast vervoer moet aangetoond worden met een verklaring van de school(commissie) of een medische verklaring van een behandelend specialist.
 • Vervoer met begeleiding: Wanneer de leerling (nog) niet zelfstandig met openbaar vervoer kan reizen.
  • Gemeente vergoedt alleen de vervoerskosten, kosten van begeleiding zijn voor rekening van de aanvrager.
 • Eigen vervoer; alleen na toestemming gemeente als alle andere opties niet mogelijk zijn.

Kosten

 • Kinderen die vervoerd worden op basis van een handicap of zijn ingeschreven zijn op een school voor speciaal onderwijs (clusteronderwijs) betalen géén eigen bijdrage.
 • In alle andere situaties vraagt de gemeente soms een eigen biijdrage. Dit is afhankelijk van de situatie, de school en/of uw inkomen.

Openbaar vervoer kaarten

Openbaar vervoerkaarten (abonnementen voor de regiobus, lijn 40, lijn 20 en lijn 32, 34 enz.) kunt u via de website van de betreffende vervoersmaatschappij bestellen en betalen via iDeal. Kijk of plan uw reis op www.OV9292.nl om uw route te bepalen, dan ziet u daar met welke maatschappij uw kind kan reizen. Het abonnement activeert u op de persoonlijke OV-chipkaart (is een kaart met foto). Opwaarderen kan bij oplaadpunten bij grote supermarkten of bij het station, nadat u op de computer alles besteld heeft. NS en regio busmaatschappijen verstrekken een eigen OV-abonnementskaart. Een OV-chipkaart vooraf bestellen is dan niet nodig. 

Als het bedrag voorschieten via I-deal een probleem is, neemt u dan contact op met de gemeente, afdeling leerlingenvervoer. Dat kan alleen als u van ons een positieve beschikking leerlingenvervoer heeft ontvangen.

Voor de Stadsbus verstrekt de school de abonnementskaart. Op dit moment is digitaal betalen betalen met een OV-chipkaart niet mogelijk. Leerlingen die geen abonnement hebben ontvangen via de school of de gemeente moeten contant betalen.

Declareren

Alleen wanneer u een toekenning heeft gebruikt u het declaratieformulier (PDF) om kosten te declareren.

Van het openbaar vervoer voegt u de digitale bestelbevestiging van het (jaar)abonnement bij. U ontvangt de betaling per maand in de week voorafgaand aan de inning door de vervoerder. Let op: u moet de vergoeding openbaar vervoer per maand declareren en deze worden achteraf vergoed zoals in uw beschikking leerlingenvervoer staat vermeld.

Eigen vervoer kunt u per kwartaal achteraf declareren.

Meer informatie