Register kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK) zijn alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK) zijn alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag wanneer ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRK is opgenomen

Kwaliteit van de opvang

De gemeente ziet toe op- en handhaaft de kwaliteit van de kinderopvang. In de notitie Handhaving Kinderopvang (Pdf, 149 kB) en het bijbehorende Afwegingsmodel (Pdf, 446 kB) kunt u nalezen hoe de gemeente Meppel het toezicht en handhaving heeft ingericht.

Bij een aanvraag voor een nieuw kindcentrum, een verhuizing van het kindcentrum of wijziging van een houder is de onderzoeksfase vanaf 2017 aangescherpt. Een toelichting kunt u lezen in de factsheet Streng aan de Poort (PDF, 429 kB).