Centrum Jeugd en Gezin

Heeft u een dringende vraag die niet kan wachten tot de volgende werkdag bel dan met 14 0522.

Het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Meppel is een netwerkorganisatie waarin verschillende organisaties samenwerken voor advies en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. De medewerkers van deze kernpartners zijn opgeleid volgens de principes van Positief Opgroeien Drenthe.

logo centrum jeugd en gezinDit zijn:

 • Icare  jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar)
  • Afsprakenbureau telefoon: 088-3833100
  • Opvoed- en opgroeivragen: 14 0522
 • GGD jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)
  • Telefoon: 088-2460246
 • Stichting Welzijn MensenWerk  (school)maatschappelijk en jongeren werk (0-23 jaar)
  • T: 085-2731444
 • Gemeente Meppel casemanagers jeugd: telefoon 14 0522
  Postadres: Postbus 501, 7940AM  MEPPEL
 • Vanaf 1 januari 2015 zijn de casemanagers van de afdeling Toegang van het voorheen "Bureau Jeugdzorg Drenthe" werkzaam bij de gemeente Meppel. Deze casemanagers voeren voor de gemeente regie op trajecten 'Veilig opgroeien'. De afdelingen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vallen onder Jeugdbescherming Noord.

De partners van het CJG Meppel maken gebruik van de Drentse verwijsindex.

Wilt u een anonieme melding doen over kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Drenthe. Als anonimiteit geen vereiste is kunt u de informatie ook delen door een melding te maken bij de casemanagers jeugd van de gemeente Meppel via 14 0522.

Meer informatie en contact

 • Mail naar postbus@meppel.nl of bel met het Klantcontactcentrum via 14 0522. Als u een dringende vraag heeft die niet kan wachten tot de volgende werkdag mail dan niet maar bel!
 • Informatie over opvoeding, opgroeien en gezondheidsinformatie vindt u ook op de websites opvoeden.nl of op infovoorjou.nl speciaal voor jongeren