Opvoeden & opgroeien

In deze rubriek vindt u Informatie over hulp en ondersteuning voor u en uw kind, bij het opvoeden en het opgroeien, over het CJG en zorg via de gemeente.

Heeft u een dringende vraag die niet kan wachten tot de volgende werkdag bel dan met 14 0522.

Spoed4Jeugd

Voor spoedgevallen na 17.00 uur en in het weekend kunt u Spoed4Jeugd 0522 279946.
Als u belt krijgt u meteen een deskundige aan de lijn. Tijdens kantooruren belt u met spoedgevallen met de gemeente via 14 0522.

 • Centrum Jeugd en Gezin

  27 februari 2018

  Heeft u een dringende vraag die niet kan wachten tot de volgende werkdag bel dan met 14 0522.

  Het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Meppel is een netwerkorganisatie waarin verschillende organisaties samenwerken voor advies en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. De medewerkers van deze kernpartners zijn opgeleid volgens de principes van Positief Opgroeien Drenthe.

 • Clientondersteuning

  18 april 2016

  Tijdens een gesprek met een consulent van de gemeente kan iedereen zich bij laten staan door een derde, zoals een partner, familielid of vrijwilliger. Dit kan ook een onafhankelijke, beroepsmatige cliëntondersteuner zijn. De gemeente Meppel heeft hierover afspraken gemaakt met MEE Drenthe.

 • Drentse verwijsindex

  18 april 2016

  Alle gemeenten in Drenthe hebben de Drentse Verwijsindex (DVI) ingesteld voor kinderen en jongeren die het risico lopen in de problemen te komen.

 • Hulp & ondersteuning

  27 februari 2018

  Soms is er hulp nodig bij het opvoeden en opgroeien van een kind. Voor de uitvoering van hulpverlening aan kinderen en jongeren kunt u bij de gemeente terecht.
  Heeft u een dringende vraag die niet kan wachten tot de volgende werkdag bel dan met 14 0522.

 • Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

  18 april 2016

  Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is de beweging waarbij iedereen in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas bij Nederlandse jongeren om te zetten in een daling. De ambitie van JOGG is, dat Nederland in 2020 de gezondste jeugd in Europa heeft.

 • Kwikstart.nl

  Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. Alle verzekeringen moeten geregeld worden, studiefinanciering aanvragen, je gaat op jezelf wonen en je moet overzicht houden over je eigen inkomsten en uitgaven. In de app Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips.

 • Meldingen, klachten en bezwaren

  Het kan voorkomen dat u een klacht heeft, bijvoorbeeld over de wijze waarop u door een ambtenaar of bestuurder behandeld bent. Of u bent het niet eens met een besluit van de gemeente Meppel. Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

 • Persoonsgebondenbudget, PGB Jeugd

  24 november 2017

  Als u gebruik maakt van jeugdhulp dan wordt het persoonsgebonden budget (pgb) niet meer overgemaakt aan de PGB-houder, maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vervolgens betaalt de SVB de facturen uit aan uw zorgverlener(s). Dit noemen we het het trekkingsrecht.

 • Positief opvoeden Drenthe

  18 april 2016

  Het opvoeden van kinderen is leuk maar ook een hele verantwoordelijkheid. Positief Opvoeden Drenthe is een bewezen methode voor een goede ontwikkeling van je kind. Het helpt je om het opvoeden leuker en makkelijker te maken en om een hechte band met je kind op te bouwen.

 • Spoed voor jeugd Drenthe

  Woon je in Drenthe en heb je dringend hulp nodig omdat het niet goed gaat met jouzelf of met een kind of jongere in je omgeving? Kan je vraag niet wachten tot morgen? Buiten kantoortijden zorgt Spoed voor Jeugd Drenthe (S4JD) dat je de hulp krijgt die je nodig hebt. Bel met 0522 27 99 46

 • Vertrouwenspersoon jeugdzorg

  Als u als inwoner van onze gemeente te maken krijgt met jeugdhulp dan mag u er op rekenen dat u de juiste hulp krijgt en met respect behandeld wordt. Dit geldt voor u als (pleeg) ouder, verzorger en jongere/ (pleeg)kind. Als iets niet naar tevredenheid loopt, zijn er verschillende mogelijkheden om uw situatie kenbaar te maken. De vertrouwenspersoon jeugdzorg kan u daarbij helpen.

 • Zorg met beschikking of verwijzing

  07 september 2017

  Het kan zijn dat specialistisch hulp nodig is. Met deze vraag kunt u dan terecht bij de gemeente Meppel, het CJG of bij uw huisarts. Zij kijken samen met u welke vorm van hulp geschikt is. Dit wordt vastgelegd in een beschikking (besluit) die u ontvangt van de gemeente Meppel. Wanneer een arts verwijst dan is er geen beschikking van de gemeente Meppel nodig.