Opvoeden en opgroeien

Hier vindt u informatie over hulp en ondersteuning voor u en uw kind bij het opvoeden en het opgroeien en over het verkrijgen van zorg via de gemeente.

schema met tekeningen over route jeugdhulp meppel
Klik op de afbeelding voor een vergroting in PDF

Vragen over opvoeden en opgroeien?

Stap 1 en 2: Voor vragen over bijvoorbeeld voeding, relatie, emotie en gedrag kunt u voor kinderen tot vier jaar terecht bij het consultatiebureau. De wijkverpleegkundige van het consultatiebureau heeft nauwe samenwerking met de kinderopvang. Via de kinderopvang kan u ook in contact brengen met het consultatiebureau van Icare. Is je kind ouder 4 jaar dan kunt u uw vraag stellen op school of rechtstreeks bellen met welzijn of de GGD. Uiteraard kunnen jongeren ook zelf om hulp vragen.  Aan iedere school is het schoolmaatschappelijk werk van welzijn en de jeugdgezondheidszorg van de GGD verbonden.

Stap 3: Is er meer hulp nodig dan kunnen Icare , Welzijn en de GGD u of de jeugdige zelf daarbij helpen een juiste verwijzing te krijgen. Wanneer er geen hulp is geweest en gelijk intensievere of zwaardere hulp nodig is dan kan er contact worden opgenomen met de eigen huisarts of met de gemeente Meppel.

Meer hulp nodig?

Stap 3, 4, 5: Het kan zijn dat u specialistische en/of intensieve hulp nodig hebt voor uw gezin/kind. En ondersteuning vanuit een voorliggende organisatie zoals Icare, Welzijn MensenWerk, GGD en MEE is niet voldoende (gebleken).

Met deze vraag kunt u dan terecht bij de gemeente Meppel of bij uw huisarts. In overleg met u wordt bekeken welke specialistische en/of intensieve hulp nodig is. De aangevraagde Jeugdhulp wordt vastgelegd in een beschikking (besluit) die u ontvangt van de gemeente Meppel.

Op de website www.verwijzingswijzer.nl vindt u een overzicht van aanbieders van jeugdhulp.

Let op: Wanneer u een verwijzing krijgt van de huisarts is het belangrijk om vooraf te checken of er afspraken zijn gemaakt met uw zorgaanbieder. Dit zorgt ervoor dat u en uw zorgaanbieder gegarandeerd zijn van vergoeding voor de geleverde zorg.

Persoonsgebonden budget

In sommige situaties is de ingekochte jeugdhulp niet passend of niet gewenst. Het is dan mogelijk om zelf de gewenste jeugdhulp in te kopen. Dit is alleen mogelijk wanneer de aanbieder van uw voorkeur niet ingekocht is door de gemeente. Volgens de wet wordt u geen persoonsgebonden budget (PGB) aangeboden, maar u kunt hier wel zelf om vragen. U moet hiervoor een PGB-plan opstellen en meesturen met het ondertekende familiegroepsplan. Als u gebruik maakt van jeugdhulp dan wordt het PGB niet meer overgemaakt aan de PGB-houder, maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vervolgens betaalt de SVB de facturen uit aan uw zorgverlener(s).

De SVB betaalt uw facturen alleen uit als u een zorgovereenkomst heeft ingediend bij de SVB. De gemeente controleert deze zorgovereenkomst en bij een akkoord van de gemeente betaalt de SVB het PGB uit. Het is dan ook belangrijk dat u een zorgovereenkomst indient. Een voorbeeld van een zorgovereenkomst vindt u op de website van de SVB

Familiegroepsplan

In de Jeugdwet is vastgelegd dat gemeenten (wijk-/buurtteams, CJG’s), jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen éérst aan gezinnen de gelegenheid bieden om een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. Een ondertekend familliegroepsplan geldt als de officiële jeugdhulpaanvraag. Na ontvangst van dit plan kan de gemeente een beschikking afgeven voor de zorg die nodig is. In deze beschikking staat welke zorg u kunt ontvangen van welke aanbieder en voor hoe lang.

Download familiegroepsplan (PDF)

Traject Veilig Opgroeien

Als er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind, is het nodig om over te gaan tot de inzet van een drangtraject. Uw kind wordt dan aangemeld bij het traject Veilig Opgroeien.

Download de flyer voor ouders (PDF)

Spreekuren aanvragen Jeugdhulp

Mail uw vraag of plan naar postbus@meppel.nl of neem telefonisch contact op met het Klantcontactcentrum via 14 0522. Tussen 11.00 en 14.00 uur zijn de medewerkers jeugd rechtstreeks bereikbaar.

Let op: Als u een dringende vraag heeft die niet kan wachten tot de volgende werkdag mail dan niet maar bel! Kijk bij Links voor informatieve websites over opvoeding, opgroeien en gezondheidsinformatie. Vragen na sluitingstijd?

Heeft u dringend hulp nodig omdat het niet goed gaat met u of met een kind of jongere in uw omgeving? Buiten kantoortijden zorgt Spoed voor Jeugd Drenthe (S4JD) dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Bel 0592-381530 of kijk op www.spoedvoorjeugddrenthe.nl.

Meer informatie