Links

Interessante websites

Opvoeden.nl
Op opvoeden.nl kun je terecht voor opvoedadviezen. De informatie is gemaakt dor deskundigen.

Info voor jou
Infovoorjou.nl is een website voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Op deze website vind je uitleg en tips over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld over seks, pesten, alcohol, roken, omgaan met vrienden, ruzie met je ouders, maar ook over school en geld verdienen.

Kwikstart.nl
Op kwikstart vind je informatie over alles wat je kind voortaan zelf moet regelen als hij of zij 18 jaar wordt.

Veilig thuis Drenthe
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Drentse verwijsindex
De Drentse Verwijsindex (DVi) is een digitaal hulpmiddel voor professionals om hun betrokkenheid bij een jeugdige kenbaar te maken. 

Ouderkracht.nl

OuderKracht is een methodiek die wordt gedragen door de twaalf Drentse gemeenten en professionals uit diverse instellingen. Het is onderdeel van het positief opvoeden en opgroeien in Drenthe.