Terugblik

Een drukbezochte wijkbijeenkomst en twee constructieve bewonersbijeenkomsten verder, kijken we terug op de stappen die gezet zijn richting een aardgasvrij Berggierslanden.

Startbijeenkomst

Nadat eind vorig jaar de Transitievisie Warmte werd vastgesteld door de gemeenteraad van Meppel, werd de volgende stap ingezet: het maken van de wijkplannen. Berggierslanden is de eerste wijk waar met een wijkuitvoeringsplan concreet gekeken wordt hoe we echt van het aardgas af gaan.Bij de startbijeenkomst 10 mei in het clubgebouw van tennisvereniging MLTC, ‘Bij Jans’, waren bijna 300 inwoners uit de wijk. Tijdens deze avond werden wijkbewoners opgeroepen mee te doen. De gemeente wil het wijkuitvoeringsplan samen met de bewoners maken. Bewoners konden zich aanmelden voor de bewonersgroepen die aan de slag gingen met onderwerpen waarvan wijkbewoners aangaven dat ze een plek moeten krijgen in het wijkuitvoeringsplan.

Bijeenkomsten bewonersgroepen

Woensdag 26 juni en dinsdag 12 juli zijn de bewonersgroepen bij elkaar geweest. Met de input, ideeën, mening en feedback van de bewonersgroepen geven inwoners en de gemeente samen invulling aan (onderdelen van) het wijkplan van en voor Berggierslanden. Maar de rol van deze bewonersgroepen is breder. Denk ook aan vragen beantwoorden die voor inwoners belangrijk zijn, meekijken en meedenken met het proces van de gemeente en meelezen en feedback geven op het wijkuitvoeringsplan.

De opbrengsten uit de bewonersgroepen leiden tot een plan dat na de zomervakantie afgerond wordt. Naar verwachting wordt het wijkuitvoeringsplan in oktober aan de hele wijk en vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. Hiervoor worden alle inwoners van Berggierslanden uitgenodigd. Uiteraard volgt hierover dan meer informatie.