Ontwerp Wijkuitvoeringsplan Berggierslanden

Vanaf 3 november tot en met 15 december 2022 ligt het Ontwerp wijkuitvoeringsplan Berggierslanden voor een ieder ter inzage.

Wijkuitvoeringsplan

In 2040 moeten alle gebouwen in de gemeente Meppel van het aardgas af zijn. Die ambitie staat in de Transitievisie warmte die in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Samen met inwoners maken we per wijk een wijkuitvoeringsplan (WUP) voor de overstap naar aardgasvrij. In dit plan staat hoe we dat doen: meteen aardgasvrij of eerst kiezen voor kleinere ingrepen zoals het isoleren van woningen. Het plan moet passen bij de mensen die in de wijk wonen en werken. We dringen niemand iets op en we gaan niet over uw portemonnee. De eerste wijk, waar we dit jaar gezamenlijk zijn gestart met het wijkuitvoeringsplan, is Berggierslanden.Begin 2022 heeft het college het plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van het eerste Wijkuitvoeringsplan van Meppel. Het betreft hier de wijk Berggierslanden. Op basis van dit plan van aanpak is, na gesprekken met heel veel inwoners uit de wijk, nu een ontwerp-programma wijkuitvoeringsplan voor de wijk Berggierslanden tot stand gekomen.

Reacties

Download het ontwerp-programma Wijkuitvoeringsplan Berggierslanden (PDF). Lukt dit niet of heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail aan postbus@meppel.nl.
Het ontwerp-programma is ook in te zien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

U kunt uw zienswijze op het ontwerp tot en met 15 december 2022 opsturen aan Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel of per mail aan postbus@meppel.nl. U kunt ook mondeling uw reactie geven. Maak hiervoor een afspraak via telefoon 14 0522.