Interview Judith van Elderen

Judith van Elderen, inwoner Berggierslanden (Meppel), over de warmtetransitie: ‘Het is belangrijk dat gemeente, inwoners en bedrijven samenwerken’

Judith van Elderen Berggierslanden Ge. Meppel. 090621 FOTO DAAN PREST_1583Vier jaar geleden startte de werkgroep Duurzaam Berggierslanden in de gelijknamige wijk. Judith van Elderen [49] is één van de acht leden: “We hebben allemaal verschillende achtergronden en van daaruit zijn we bezig om de wijk duurzamer te maken. Sommigen denken vooral vanuit financiële belangen of vanuit de ideologie van milieu en duurzaamheid en weer anderen denken ook vanuit gezondheid en sociale verbinding. We vinden elkaar in ieder geval in het doel dat we onze wijk willen inspireren tot een duurzaam leven”.

De focus ligt nu op energieverbruik en opwekken, maar aan de andere kant ligt het doel van de werkgroep wel wat breder, vertelt Judith: “Met het onderwerp duurzaamheid is ons doel meer bewustwording en een anders leefwijze in Berggierslanden. Dat doen we door acties te organiseren waarmee we mensen bewust maken van mogelijkheden. Zo hebben we gezamenlijk zonnepanelen ingekocht, we praten met de gemeente, we organiseren huizen-inlooproutes, informatieavonden. En op dit moment zijn we bezig met een elektrische deelauto in de wijk om mensen bekender te maken met elektrisch rijden, maar ook dat je spullen met elkaar kunt delen”.

Berggierslanden
Berggierslanden is een wijk met veelal vergelijkbare woningen met vergelijkbare knelpunten die met vergelijkbare oplossingen geholpen zijn. “De inwoners van deze wijk maken hun eigen keuzes en zoeken veelal op hun eigen manier en in hun eigen tempo uit wat het beste bij hun huishouden past. Toch was de zonnepanelen-inkoopactie een groot succes, dat waarderen de mensen wel”.

Werkgroep Warmtetransitie
Samen met een ander werkgroeplid (Herm Langendijk, resp.) vertegenwoordigt Judith Duurzaam Berggierslanden in de Werkgroep Warmtetransitie. Een werkgroep die betrokken is bij de totstandkoming van de transitievisie warmte van de gemeente Meppel en bestaat uit inwoners, ondernemers en uiteenlopende stakeholders. “Toen de gemeente startte met de warmtetransitievisie was nog niet zo duidelijk welke richting ze op wilde met Berggierslanden. Omdat wij het daardoor lastig vonden om mensen te informeren, stond onze werkgroep op dat moment wat op een lager pitje. In de werkgroep denken we mee over de warmtevisie. Daarnaast informeren we de gemeente over wat er leeft onder de inwoners en wat ze nodig hebben, zodat daarin goede keuzes en een planning gemaakt kunnen worden. Omgekeerd vinden we het belangrijk om te weten waar de gemeente op koerst, zodat wij onze wijkgenoten kunnen informeren en inspireren”.

Persoonlijke drijfveer
Judith heeft haar persoonlijke drijfveer om zich in te zetten voor duurzaamheid: “Dat het leven op aarde behouden moeten blijven en liefst nog moet verbeteren, zowel voor mensen als voor dieren en planten. Dat vind ik belangrijk voor de toekomst van de kinderen en kleinkinderen, en de generaties die daarna komen. Het verwarmingssysteem dat we nu hebben met kolen en aardgas, put de aarde uit. We zien de negatieve effecten ervan, dus we moeten een andere richting op. We zijn met elkaar verantwoordelijk. De gemeente pakt daar nu de regie in en moet bewoners en bedrijven op gang helpen om veranderingen door te gaan voeren”.

Samenwerken
Volgens Judith is het belangrijk dat gemeente, inwoners en bedrijven daarin samenwerken. “De gemeente zoekt de betrokkenheid van inwoners, dus wat dat betreft vind ik dat ze het goed organiseert. Samen moet je plannen maken en bedenken hoe je die kunt uitvoeren. Daarin is het niet realistisch dat iedereen binnen een aantal jaren z’n huis aardgasloos heeft. We moeten er flexibiliteit in bouwen. Met name voor de situaties die ingewikkelder zijn, waar minder mogelijkheden zijn. Het hangt van je woning af, van je financiële mogelijkheden, enzovoort. Voor de één is de stap makkelijker dan voor de ander. Maar we moeten ergens beginnen, want als we allemaal afwachten, begint er nooit iemand”.

Steentje bijdragen
“Wij hebben zonnepanelen op ons huis en ook best veel, want we hebben een elektrische auto. Omdat we een houten vloer hebben, hebben we nog wel een cv. Maar we denken echt na hoe we over kunnen stappen op een warmtepomp, daarin zijn we nog zoekende. Ook op andere manieren leven en werken we zo duurzaam mogelijk”, zegt Judith. “Een aantal mensen in ons gezin zijn vegetarisch, we hergebruiken spullen, dragen ‘s winters warme truien, drogen de was buiten of op zolder, fietsen lekker veel en gaan vaak met de trein; op die manier proberen we ook ons steentje bij te dragen. Door kleine dingen kun je besparen op energie en op kosten én het is gezonder. Zo heeft het op allerlei terreinen z’n effecten en kan het voor iedereen al snel interessant zijn”, legt Judith uit die hoopt anderen te inspireren tot een duurzaam leven. “Ik hoop echt dat iedereen zich realiseert dat je een stukje eigen verantwoordelijkheid neemt voor hoe je leeft en met je huis om wil gaan. Het is heel belangrijk dat we daar allemaal iets in gaan doen,” besluit Judith.