Uw mening over de warmtetransitie

Voor u als inwoner of ondernemer gaat er het nodige veranderen. Daarom is uw mening voor ons heel belangrijk.

Aan het maken van Transitievisie warmte ging een uitgebreid participatieproces vooraf. De afgelopen maanden hebben we op verschillende manieren uw mening gevraagd over de (ontwerp) transitievisie warmte. Via Swipocratie, een ondernemersenquête, door de verspreiding van gastenboeken die u kon invullen en terugsturen en door een zienswijze in te dienen. Ongeveer 2.000 inwoners en ondernemers hebben hun mening gegeven. Met uw mening hebben we de transitievisie warmte verbeterd of aangevuld.  

Vragen en zorgen 

Doordat inwoners en ondernemers hun mening hebben gegeven, weten we waar de vragen en zorgen zitten. 'Wat betekent de overstap naar aardgasvrij voor mij?' is een vraag die vaak is gesteld. Het gaat dan vooral om hoeveel geld de overstap naar duurzame warmtebronnen gaat kosten. En inwoners willen niet gedwongen worden tot overhaaste beslissingen waar ze later spijt van krijgen. Daarnaast willen inwoners geholpen worden door de gemeente met de geen-spijt-maatregelen. Allemaal punten die we hebben toegevoegd aan de Transitievisie warmte.

Ontwikkelen wijkplannen

Een eerste stap is nu het ontwikkelen van de wijkplannen. Daarin worden pas definitieve keuzes gemaakt in overleg met de inwoners. Het plan moet passen bij de mensen die in de wijk wonen en werken. We dringen niemand iets op en we gaan niet over uw portomonnee. We starten in 2022 in de wijk Berggierslanden.