Het vervolg van het WUP

In de eerste week van oktober is de tweede feedbackronde van het Concept Wijkuitvoeringsplan. Alle reacties en input, onder ander van de bewonersgroepen tijdens de bijeenkomst op 20 september 2022, worden verwerkt in een zogenaamd ‘Ontwerp Wijkuitvoeringsplan Berggierslanden’.

Ter inzagelegging

Het college van burgemeesters en wethouders ontvangt het ontwerp WUP in de eerste week van november voor besluitvorming. Dat betekent ook dat het ontwerp WUP kort daarna ter inzage ligt voor publiek en er een inspraakperiode start van 6 weken. De gemeenteraad wordt na besluitvorming ook geïnformeerd. 

Bijeenkomst 8 november 

Dinsdag 8 november 2022 zijn alle bewoners van Berggierslanden uitgenodigd voor een tweede bijeenkomst. Tijdens deze avond wordt het concept Wijkuitvoeringsplan gepresenteerd en gaan we er met elkaar over in gesprek. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Een concreet onderwerp deze avond zal zijn dat het WUP de bewoners van Berggierslanden handelingsperspectief biedt en er tegelijkertijd in deze wijk ruimte is voor iedereen om geen overhaaste beslissingen te nemen en goed na te denken over CO2-besparende maatregelen. Noteer dinsdagavond 8 november vast in uw agenda. De uitnodiging voor deze wijkbijeenkomst, met informatie over tijdstip en locatie, ontvangt u een paar weken van tevoren.

Na het sluiten van de inspraakprocedure wordt de inbreng verwerkt in het Ontwerp Wijkuitvoeringsplan. De verwachting is dat het Wijkuitvoeringsplan Berggierslanden in februari 2023 wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is het Wijkuitvoeringsplan Berggierslanden bindend voor de gemeente, niet voor de bewoner van Berggierslanden. Oftewel, na vaststelling in de gemeenteraad laat het WUP nog steeds ruimte voor de bewoners van Berggieslanden. Ook dit onderwerp komt aan de orde tijdens de bijeenkomst 8 november.