Concept wijkuitvoeringsplan Berggierslanden

Er ligt een Concept Wijkuitvoeringsplan Berggierslanden. Een mooie mijlpaal in het proces naar een aardgasvrij Berggierslanden. Afgelopen weken gingen de bewonersgroepen aan de slag met onderwerpen waarvan wijkbewoners aangaven dat ze een plek moeten krijgen in het wijkuitvoeringsplan.

Samen aan de slag met het WUP 

Tijdens bijeenkomsten op 26 juni en 12 juli gaven de bewonersgroepen hierover hun input, ideeën, mening en feedback. Gelijktijdig aan dit proces werd het Concept WUP geschreven. Bij het schrijven van het wijkuitvoeringsplan zijn ook ambtenaren van gemeente Meppel en externe stakeholders, zoals de netbeheerder, betrokken. Een aantal bewoners las mee of de schrijvers de input uit de bewonersgroep goed vertaalden. Zo werd het Concept Wijkuitvoeringsplan een coproductie tussen gemeente, stakeholders en bewoners. Dinsdag 20 september 2022 was de laatste bijeenkomst met de bewonersgroepen.