Bewonersgroepen aan de slag

Tijdens de aftrap van het wijkuitvoeringsplan Berggierslanden hebben bewoners zich aangemeld voor bewonersgroepen. Met de input, ideeën, mening en feedback van de bewonersgroepen geven inwoners en de gemeente samen invulling aan (onderdelen van) het wijkplan van en voor Berggierslanden. Tot aan de zomer gaan de groepen aan de slag.

Donderdagavond 9 juni is er een kick-off bijeenkomst voor alle bewonersgroepen in De Koeberg. Bewoners kunnen zich nog aanmelden om deel te nemen. Er zijn vijf bewonersgroepen die zich richten op vijf verschillende thema’s: Aanpassingen aan de woning, Betaalbaarheid en financiën, Warmtepompen, Openbare ruimte, Feedback en reflectie. De bewonersgroepen hebben een brede rol naast het aanleveren van input en ideeën voor het WUP. Denk aan vragen beantwoorden die voor inwoners belangrijk zijn, meekijken en meedenken met het proces van de gemeente en meelezen en feedback geven op het wijkuitvoeringsplan. Ook wordt gekeken hoe actuele ontwikkelingen, zoals het nieuws dat het kabinet vanaf 2026 CV-ketels alleen nog wil vervangen door duurzame alternatieven, een plek kunnen krijgen in het Wijkuitvoeringsplan.

Kick-off

Om samen invulling te geven aan een werkwijze voor de bewonersgroepen, vindt donderdagavond 9 juni een plenaire kick-offbijeenkomst plaats voor alle bewonersgroepen in De Koeberg van [19.00 – 20.30 uur]. Tijdens deze kick-off worden samen afspraken gemaakt over wat elke bewonersgroep nodig heeft om aan de slag te kunnen. Daarna komen de groepen nog minimaal twee keer bij elkaar en werken zoveel mogelijk zelfstandig. De rol van de gemeente is faciliterend (de gemeente stuurt dus níet op inhoud). De bewonersgroepen kunnen op verzoek alle hulp krijgen bij het uitwerken van hun thema, met mensen, materiaal of informatie. Bijvoorbeeld door het aanvragen van (externe) expertise. Of door wijkcentrum De Koeberg te reserveren als werkruimte.

Schrijven wijkuitvoeringsplan

Gelijktijdig aan het proces met de bewonersgroepen werkt het schrijfteam aan een concept- wijkuitvoeringsplan. Dit concept wordt na elke bewonersgroepvergadering aangescherpt en aangevuld. Uit elke bewonersgroep kijkt één inwoner mee of de input uit de betreffende groep goed vertaald is door de schrijvers. Bij het schrijven van het wijkuitvoeringsplan worden ook ambtenaren van gemeente Meppel en externe stakeholders betrokken. Zo is het wijkuitvoeringsplan een coproductie tussen gemeente, stakeholders en bewoners. De doelstelling is om een wijkuitvoeringsplan te schrijven waarin alle belangen zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen en iedereen mee kan instemmen. Bewoners kunnen zich nog aanmelden [link naar aanmelden] voor een bewonersgroep tot de kick-offbijeenkomst op 9 juni in De Koeberg.