Afsluiting bewonersgroepen 20 september 2022

Met een gezellige barbecue werd de laatste bijeenkomst van de bewonersgroepen afgesloten op dinsdag 20 september 2022. Het (eerste) Concept WUP Berggierslanden ligt er en Wethouder Jeannet Bos bedankte de deelnemende bewoners voor hun inzet en het resultaat.

Opbouw van het concept WUP 

Het concept WUP, waarop twee inwoners uit de bewonersgroepen eerder al hun feedback gaven, werd ingekeken en toegelicht. De opbouw van het concept WUP is als volgt:

  • Inleiding met doelstellingen
  • Informatie over de wijk
  • Beschrijving van het proces
  • Uitgangspunten WUP
  • Stappenplan
  • Uitleg van de technieken
  • Belangrijke aandachtspunten

Positieve ambitie

Onder andere is besproken dat Berggierslanden over het algemeen al heel goed bezig is en dat daar best een positieve ambitie aan gekoppeld mag worden. Met het beschrijven van een ambitie of verwachting, wordt wellicht tegelijk ook meer urgentie en handelingsperspectief gecreëerd. Daarnaast is er behoefte aan monitoring om nog beter te weten wat er leeft in de wijk en hoe u daar slim op in kan spelen. Ook mag het WUP nog concreter qua uitvoering met daarin helder de uitkomsten van de participatie. Over het algemeen is er tevredenheid over het doorlopen proces.

Vraag aan de bewonersgroepen

Hoe heeft u de afgelopen bijeenkomsten voor het WUP ervaren? We ontvangen graag uw feedback en tips zijn welkom! Vul hier de vragenlijst (anoniem) in als u dat nog niet gedaan heeft.