Bewonersavond 8 november

In de wijk Berggierslanden zijn we bezig met het maken van een wijkuitvoeringsplan. 8 november 2022 organiseren we de 2e bijeenkomst voor alle
inwoners van Berggierslanden om het wijkuitvoeringsplan te bespreken.

Kom ook naar de bewonersavond 8 november

Een half jaar geleden op 10 mei, vond de 1e bijeenkomst plaats in het clubgebouw van tennisvereniging MLTC, ‘Bij Jans’: de start van een traject waarin bewoners van de wijk, de gemeente en andere betrokken partijen samen aan de slag gingen met het Wijkuitvoeringsplan (WUP) van Berggierslanden. Het ontwerp daarvan is nu klaar.
Hoe is het WUP tot stand gekomen? Wat staat er allemaal in? Wat betekent dit voor de wijk? En wat kunt u ermee? Allemaal onderwerpen die dinsdagavond 8 november aan de orde komen. Tijdens de bijeenkomst van 8 november wordt het Wijkuitvoeringsplan uitgebreid toegelicht. U kunt vragen stellen, met elkaar in gesprek gaan of gewoon luisteren en informatie mee naar huis nemen. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.

Dinsdag 8 november 2022
Ontvangst: 19.15 uur, met koffie/thee en wat lekkers
Start: 19.30 uur
Eind: 21.00 uur
Locatie: Terra Meppel, Werkhorst 58

Aanmelden en meer informatie

Wij ontvangen graag uw aanmelding voor de bijeenkomst.  Stuur een e-mail naar wup@rosegaar.com en geef aan met hoeveel personen u komt.

Bewonersgroepen

In de wijk Berggierslanden zijn we voor de zomer gestart met bewonersgroepen. Met de input, ideeën, mening en feedback van inwoners geven we samen invulling aan (onderdelen van) het wijkplan van en voor Berggierslanden. Tijdens twee werksessies op 26 juni en 12 juli in Wijkcentrum De Koeberg gingen bewonersgroepen concreet aan de slag met de vragen en onderwerpen die zijn opgehaald tijdens de wijkbrede bijeenkomst van 10 mei. Op dit moment ligt er een Ontwerp Wijkuitvoeringsplan (WUP). Het WUP bespreken we met inwoners op 8 november en vervolgens gaat het WUP naar het college. 

Schrijven WUP

Gelijktijdig aan het proces met de bewonersgroepen werkt het schrijfteam aan een concept- wijkuitvoeringsplan. Een aantal bewoners kijkt mee of de schrijvers de input uit de betreffende groep goed vertalen. Bij het schrijven van het wijkuitvoeringsplan zijn ook ambtenaren van gemeente Meppel en externe stakeholders, zoals de netbeheerder, betrokken. Zo is het wijkuitvoeringsplan een samenwerking tussen gemeente, stakeholders en bewoners. De doelstelling is om een wijkuitvoeringsplan te schrijven waarin alle belangen zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen en waar iedereen mee kan instemmen en dat kan rekenen op een breed draagvlak in de wijk.