Agenda

Bekijk de planning en het overzicht van activiteiten.

Overzicht activiteiten

Mei

  • 17 mei: terinzagelegging ontwerp transitievisie warmte
  • 25 mei: themasessie voor bedrijventerrein Blankenstein

Juni

  • 7 juni: start een online peiling via Swipocratie. Loopt tot en met 30 juni.
  • 7 juni: verspreiding gastenboekpagina’s in de wijken Berggierslanden, Koedijkslanden/Slingenberg en Oosterboer. Loopt tot en met 30 juni.
  • 7 juni: eerste dialoogavond voor de hele gemeente Meppel: 
  • 16 juni: themasessie voor de wijk Berggierslanden

Juli

  • 16 juli: sluiting terinzagelegging ontwerp transitievisie Warmte

September