Agenda

Bekijk de planning.

De Transitievisie warmte is vastgesteld door het college. De gemeenteraad behandelt de transitievisie warmte naar verwachting in november. Begin 2022 starten we met het maken van het eerste wijkuitvoeringsplan in de Berggierslanden.