Agenda

Bekijk de planning en het overzicht van activiteiten.

16 juni: online bijeenkomst Berggierslanden

Op woensdag 16 juni vindt een online bijeenkomst plaats voor inwoners van de Berggierslanden.

In de route naar een aardgasvrij Meppel staat Berggierslanden als één van de startwijken beschreven. Dit betekent dat in 2022 wordt gestart met het maken van een wijkuitvoeringsplan. Tijdens de interactieve bijeenkoomst vertellen we meer over de kansen en oplossingen die we zien en horen we graag de mening van de wijkbewoners. Daarom is veel ruimte gereserveerd om met elkaar in gesprek te gaan en te verkennen wat de warmte transitie betekent om deel te nemen aan de bijeenkomst. 

Aanmelden
Om een goede groepsindeling te kunnen maken, verzoeken we u om zich aan te melden via deze link:

https://forms.gle/LvMBh6KU8pScSfEN8


Overzicht activiteiten

Mei

  • 17 mei: terinzagelegging ontwerp transitievisie warmte
  • 25 mei: themasessie voor bedrijventerrein Blankenstein

Juni

  • 7 juni: start een online peiling via Swipocratie. Loopt tot en met 30 juni.
  • 7 juni: verspreiding gastenboekpagina’s in de wijken Berggierslanden, Koedijkslanden/Slingenberg en Oosterboer. Loopt tot en met 30 juni.
  • 7 juni: eerste dialoogavond voor de hele gemeente Meppel: 
  • 16 juni: themasessie voor de wijk Berggierslanden

Juli

  • 2 juli: sluiting terinzagelegging ontwerp transitievisie Warmte

September

  • 8 september: tweede dialoogavond voor de hele gemeente Meppel