Ontwerp transitievisie warmte gemeente Meppel

Van 17 mei tot en met 2 juli 2021 ligt de ontwerp transitievisie warmte ter inzage. In deze visie staat dat in 2040 alle gebouwen in de gemeente Meppel van het aardgas af moeten zijn. Voor elke wijk, dorp en bedrijventerrein vindt u informatie over welke technieken mogelijk zijn om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen.

Ter inzage

De ontwerp transitievisie warmte is gemaakt samen met inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties en andere deskundigen. De gemeente legt de ontwerpvisie nu eerst voor aan inwoners en ondernemers om te horen wat zij van deze visie vinden. Uw mening gebruiken we om de visie te verbeteren om deze dit jaar nog ter besluitvorming aan te bieden bij de gemeenteraad. Download de ontwerpvisie (PDF).

Zienswijze indienen

U kunt van 17 mei tot en met 2 juli 2021 een zienswijze indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14 0522.

Participatietraject

Naast de inspraakmogelijkheid kunt u ook deelnemen aan bijeenkomsten om uw mening te geven over de ontwerpvisie. De data zijn bekend. Tijdstippen en informatie over het aanmelden volgen nog.

Bijeenkomsten

  • 25 mei 19.30 uur thema: bedrijventerrein Blankenstein
    • We starten de bijeenkomst met informatie over de warmtetransitievisie. Ook verkennen we aan de hand van een aantal bedrijfspanden op Blankenstein waar kansen liggen om gebouwen te verduurzamen en wat daarvoor nodig is. In kleinere digitale groepen praten we daarover door. We sluiten de avond gezamenlijk af.
      Aanmelden kan via deze link. U ontvangt na aanmelden meer informatie over het programma en de link naar de online bijeenkomst
  • 7 juni: aftrap participatie Meppel breed
  • 16 juni thema: woonwijk Berggierslanden
  • 8 september:presentatie uitkomsten Meppel breed