Nieuw beleid maakt plaatsing kleine windturbines in buitengebied Meppel mogelijk

Steeds meer agrariërs in de gemeente Meppel hebben de behoefte om zelf schone en duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door het plaatsen van kleine windturbines. Om dit laatste mogelijk te maken hebben burgemeester en wethouders nieuw beleid opgesteld. Zij nodigen inwoners van Meppel uit hierop te reageren. Daarna zal het nieuwe beleid door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Eenduidige realisatie

De gemeente Meppel wil in 2040 CO2-neutraal zijn. De gemeente zet in op zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, aangevuld met grote windturbines. Het plaatsen van kleine windturbines draagt ook bij aan de energie-ambities van de gemeente. Met het nieuwe beleid wil Meppel ervoor zorgen dat de turbines in het buitengebied op een eenduidige manier worden gerealiseerd.

Wethouder Jaap van der Haar: “Er is vaak zon of wind in Nederland. Als agrariërs inzetten op én zon op dak én een kleine molen op het erf plaatsen kunnen ze onder veel weersomstandigheden in hun eigen energie voorzien”.

Behoefte

De behoefte aan dit beleid kwam duidelijk naar voren tijdens een bijeenkomst in samenwerking met LTO met de Meppeler agrariërs rond zonnepanelen op agrarische daken. Ook zijn er uit de agrarische sector concrete vragen gesteld over hoe een vergunning kan worden aangevraagd.

Inspraak

Inwoners van Meppel kunnen vanaf 10 december 2020 gedurende zes weken, reageren op de concept-beleidsdocumenten. Reageren kan via postbus@meppel.nl tot 22 januari 2021. Dit is verlengd tot en met 31 maart 2021. De documenten zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Bijeenkomsten

We organiseren twee bijeenkomsten over dit onderwerp:

1. 8 maart vanaf 19.30 uur digitale bijeenkomst inhoudelijk over het voorgenomen beleid vanuit de gemeente voor met name omwonenden en inwoners;

Opening door wethouder Duurzaamheid Jaap van der Haar. De beleidsadviseurs duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkelingen lichten het concept-beleid toe.

2. 9 maart vanaf 19.30 uur informatiebijeenkomst DLV Advies met name bedoeld voor de (agrarische) ondernemer.

19:30 Start online sessie met introductie door Tom Ploeger (DLV Advies)

19:35 Woord vooraf door Anneke van Uden, specialist Duurzame Energie bij DLV Advies (Zij houdt een presentatie over duurzame energie met een brug naar Windturbines)

19:45 Presentatie door Jacob Bakker, bestuurder bij de LTO Noord afdeling Zuidwest Drenthe en woonachtig in Nijeveen (gem. Meppel

20:00 Bert Kuijers, specialist duurzame energie (Countus) – Financiering en economische overwegingen

20:10 Pieter Koehoorn of Bart Schuitinga, EAZ Wind – voorbeelden van kleine windturbines 

20:20 Ruimte voor vragen en gesprek     

20:30 Afsluiting door Tom Ploeger (DLV Advies)

Tijdens de webinar zal Eric de Jonge, specialist duurzame energie DLV Advies, waar nodig aanvullingen geven, en vragen beantwoorden.

Opgave

Opgeven kan via postbus@meppel.nl. Uiterlijk de dag van de bijeenkomst ontvangt u een link naar de digitale omgeving

Documenten

Samen werken aan duurzaamheid

Meppel zet met het programma duurzaamheid nog meer in op samenwerking. Geleidelijk gaan we allemaal over op schone en duurzame energie. En samen bereiden we ons voor op een veranderend klimaat. De gemeente nodigt inwoners en bedrijven uit om mee te denken over kleine en grote oplossingen en gaat hen stimuleren duurzamer te worden. Bijvoorbeeld door thuis en op het werk energiemaatregelen te nemen of vaker de auto te laten staan. Zo zorgen we voor een groene en leefbare toekomst voor ons allemaal.