Nieuw beleid maakt plaatsing kleine windturbines in buitengebied Meppel mogelijk

Steeds meer agrariërs in de gemeente Meppel hebben de behoefte om zelf schone en duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door het plaatsen van kleine windturbines. Om dit laatste mogelijk te maken hebben burgemeester en wethouders nieuw beleid opgesteld. Zij nodigen inwoners van Meppel uit hierop te reageren. Daarna zal het nieuwe beleid door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Eenduidige realisatie

De gemeente Meppel wil in 2040 CO2-neutraal zijn. De gemeente zet in op zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, aangevuld met grote windturbines. Het plaatsen van kleine windturbines draagt ook bij aan de energie-ambities van de gemeente. Met het nieuwe beleid wil Meppel ervoor zorgen dat de turbines in het buitengebied op een eenduidige manier worden gerealiseerd.

Wethouder Jaap van der Haar: “Er is vaak zon of wind in Nederland. Als agrariërs inzetten op én zon op dak én een kleine molen op het erf plaatsen kunnen ze onder veel weersomstandigheden in hun eigen energie voorzien”.

Behoefte

De behoefte aan dit beleid kwam duidelijk naar voren tijdens een bijeenkomst in samenwerking met LTO met de Meppeler agrariërs rond zonnepanelen op agrarische daken. Ook zijn er uit de agrarische sector concrete vragen gesteld over hoe een vergunning kan worden aangevraagd.

Inspraak

Inwoners van Meppel kunnen vanaf 10 december 2020 gedurende zes weken, reageren op de concept-beleidsdocumenten. Reageren kan via postbus@meppel.nl tot 22 januari 2021. De documenten zijn onderaan deze pagina te downloaden. Begin januari wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd waar het voorgestelde beleid voor kleine windturbines wordt toegelicht en er ruimte is om vragen te stellen.

Samen werken aan duurzaamheid

Meppel zet met het programma duurzaamheid nog meer in op samenwerking. Geleidelijk gaan we allemaal over op schone en duurzame energie. En samen bereiden we ons voor op een veranderend klimaat. De gemeente nodigt inwoners en bedrijven uit om mee te denken over kleine en grote oplossingen en gaat hen stimuleren duurzamer te worden. Bijvoorbeeld door thuis en op het werk energiemaatregelen te nemen of vaker de auto te laten staan. Zo zorgen we voor een groene en leefbare toekomst voor ons allemaal.