Meppel verder aan de slag met duurzaamheid

Burgemeester & wethouders van Meppel zetten met het nieuwe programma duurzaamheid nog meer in op samenwerking. Het college gaat inwoners stimuleren duurzamer te worden, bijvoorbeeld door thuis energiemaatregelen te nemen of vaker de auto te laten staan. Motto van het nieuwe programma is ‘van denken naar doen’. Met het vaststellen van de begroting 2021 heeft de gemeenteraad hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Betrokkenheid inwoners en ondernemers nodig om klimaatdoelen te halen

Over veel onderdelen van duurzaamheid heeft Nederland met andere landen afspraken gemaakt. De uitstoot van CO2 moet binnen tien jaar zijn gehalveerd. Tevens moet de helft minder grondstoffen worden gebruikt. Daarmee heeft de gemeente de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen op gebied van duurzaamheid. Opwekken van duurzame elektriciteit, aardgasvrij maken van woonwijken, aanpassingen aan klimaatverandering, inzamelen van grondstoffen uit huishoudelijk afval; het gebeurt allemaal lokaal. Voor veel oplossingen is de betrokkenheid van inwoners en ondernemers nodig.

Samen voor een mooier, groener en schoner Meppel

Wethouder van der Haar: ‘Samenwerken aan duurzaamheid betekent vragen stellen. Hoe kunnen Meppelers meedoen? Hoe houden we energie bereikbaar voor iedereen? Hoe maken we een groene aantrekkelijke gemeente? Hoe laten we zoveel mogelijk Meppelers profiteren van duurzaamheid? Intussen doen we al heel veel: minder afval, meer scheiden voor hergebruik van grondstoffen, meer zonnepanelen, vaker de fiets of wandelen. We zijn best enthousiast en betrokken bij ons leefklimaat. Daar gaan we natuurlijk graag mee door. De gemeente zal duurzaam samenleven de komende jaren alleen maar leuker en gemakkelijker maken! Heeft u een idee? Meld het ons via postbus@meppel.nl of telefoon 14 0522. Samen maken we Meppel mooier, groener en schoner!’

Iedereen doet mee en profiteert mee

Volgens het nieuwe programma gaat de gemeente onder meer kijken hoe de eigen organisatie sneller duurzaam kan worden. Daarnaast gaat de gemeente samen met huurdersverenigingen en woningcorporaties energiecoaches opleiden en initiatieven uit de samenleving ondersteunen. Uitgangspunt wordt dat alle inwoners kunnen meedoen aan en kunnen profiteren van opbrengsten uit de opwek van zonne- en windenergie. Daarvoor wordt meer voorlichting gegeven en er komt budget voor gerichte projecten. Met ondernemers gaat de gemeente afspraken maken over het verminderen van CO2 en over verduurzaming. Meppel wil namelijk al in 2040 CO2 -neutraal zijn, zo is in 2011 vastgelegd. Het programma besteedt ook aandacht aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en een gezond leefmilieu.

Download de samenvatting en het jaarplan onderaan deze pagina.