Gemeente wil mening horen van inwoners en ondernemers over route naar een aardgasvrij Meppel

Op maandagavond 7 juni organiseert gemeente Meppel een dialoogavond voor over de route naar een aardgasvrij Meppel. Inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om van 19:30 tot 21:00 uur in gesprek te gaan over de ontwerp transitievisie warmte.

In een transitievisie warmte beschrijft een gemeente hoe woningen en gebouwen van het aardgas af kunnen gaan en welke duurzame alternatieven geschikt zijn. Ook is een routekaart opgenomen waarin wordt aangegeven wanneer een wijk start met het maken van een wijkplan. Het ontwerp van deze visie is nu klaar. Dit ontwerp is tot stand gekomen met een werkgroep van inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorportaties en andere deskundigen. 

Wat is uw mening? 

De gemeente wil nu graag van zoveel mogelijk Meppelers horen wat zij van de ontwerpvisie vinden. Daarvoor worden de komende weken verschillende participatiemomenten georganiseerd, waaronder de dialoogavond van 7 juni. Tijdens deze avond legt gemeente Meppel uit hoe de ontwerp transitievisie warmte tot stand is gekomen, wat de visie inhoudt en waar de gemeente in het proces staat. Naast uitleg over de route naar een aardgasvrij Meppel is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen en kunt u uw mening delen. 

Deelnemen

Deelnemen aan de dialoogavond kan via deze link.  (bij voorkeur via een tablet, ipad of laptop). Naast deelnemen aan één van de particitpatiemomenten ligt de ontwrepvisie ook openbaar ter inzage tot en met 2 juli. U kunt hierop een zienswijze indienen. Meer informatie en de volledige ontwerpvisie vindt u op www.meppel.nl/warmtetransitie.