Vragen fietsroute Duurzaam Meppel

U kunt uw antwoorden inzenden per mail aan postbus@meppel.nl of schriftelijk in de brievenbus van het Stadhuis, Grote Oever 26.

 1. U ziet ze niet, maar ze zijn er wel! Hoeveel zonnepanelen liggen er op het dak van het stadhuis?
 2. Hoeveel procent van het tuinoppervlak in het centrum van Meppel is verhard?
 3. Hoeveel woningen kunnen in theorie verwarmd worden met de restwarmte van de industrie in Meppel?
 4. Op welk adres was het buurtschooltje Hesselingen gevestigd?
 5. Welke zeldzame paddenstoel heeft zich vorig jaar bij Meppel laten zien?
 6. Welk dier willen we vaker in Meppel zien door de aanleg van passages onder de A28 door?
 7. Als het op de grond ongeveer 10 graden is, hoe diep moet u dan de grond in om een temperatuur van 20 graden te vinden?
 8. Hoeveel badkuipen vol water kunnen er in de waterberging van Engelgaarde worden opgevangen?
 9. Hoeveel water wordt er elke dag gezuiverd door de waterzuivering?
 10. Bij de ingang van de gemeentewerf staat een kunstwerk. Wat stelt dit kunstwerk voor?
 11. Kunt u in een kleine tuin of het balkon ook aan permacultuur doen?
 12. Hoeveel woningen in Nederland zijn aangesloten op (aard)gas?
 13. Hoeveel zonnepanelen liggen er op het dak bij SVN ’69?
 14. Hoe hoog is de schoorsteen van de Zuivelfabriek De Venen?
 15. Wat is uw duurzame tip voor de inwoners van de gemeente Meppel?