Concept regionale energiestrategie – RES 1.0

In het Klimaatakkoord staat dat we in 2030 49% minder CO2 willen uitstoten ten opzichte van 1990, in 2050 zelfs 95% minder. Ook mag de aarde niet meer dan twee graden Celsius opwarmen. Alleen zo houden we onze planeet leefbaar. Doen we niets, dan krijgen we steeds meer last van heftige klimaatveranderingen, zoals grote droogte, wateroverlast en temperatuurschommelingen. Om die doelen te behalen, moeten we allemaal de handen uit de mouwen steken door energie te besparen en over te stappen op schone energiebronnen.

In Drenthe werken alle gemeenten, provincie, waterschappen, ondernemers, agrariërs, jongeren, beheerders van elektriciteits- en gasnetten woningbouwverenigingen, energiecoöperaties en milieuorganisaties samen aan plannen voor zonne- en windenergie en warmte. Deze plannen worden verwerkt in een Regionale energiestrategie.

Er ligt nu een concept met richtingen en uitgangspunten. Medio volgend jaar moeten we ons plan klaar hebben: de RES 1.0. In de tussentijd gaan we met z’n allen aan de slag om de plannen concreet te maken. Daarvoor hebben we iedereen nodig. Dus zeker ook inwoners met frisse ideeën, die in hun eigen omgeving schone energie willen opwekken.

Meepraten

Alle gemeenten gaan de komende tijd met hun inwoners hierover in gesprek. Gekeken wordt naar wat mensen graag willen, waarover zorgen zijn en wat er mogelijk is. Wilt u meedoen? Neem dan contact met ons op via 14 0522 of postbus@meppel.nl.

Samen maken we er een mooi plan voor Drenthe van. Overigens zijn we niet klaar als de RES 1.0 er ligt. Nieuwe inzichten en technieken blijven komen. Dat betekent dat we elke twee jaar samen met u weer een nieuwe RES maken; een 2.0, een 3.0 enzovoorts.

Meer informatie leest u in het huis-aan-huis blad van 16 juni 2002 of download de PDF. Of neem een kijkje op energievoordrenthe.nl