Wat doet de gemeente

Lees meer over waar de gemeente zelf concreet op inzet en hoe we de overstap naar een duurzame toekomst zo goed mogelijk begeleiden

Sinds 2018 krijgen nieuwbouwwoningen geen aardgasaansluiting. Nieuwveense Landen is vanaf het begin een aardgasvrije wijk. Vanaf 2050 is er geen aardgas meer om te koken en woningen en andere gebouwen te verwarmen.

De gemeente begeleidt de overstap naar een duurzame toekomst nu al zo goed mogelijk door:Groencertificaat 2021 2022 gemeente Meppel

 • met de samenleving een routekaart energietransitie te maken,
 • experimenten om samen te leren en om op korte termijn resultaat te boeken,
 • het stimuleren van circulair denken,
 • verbeteren van samenwerking met regionale partners,
 • aandacht voor duurzaamheid bij inkoop,
 • voorbereiden van aardgasvrij opwekken energie; windmolens en zonneparken.

Er zijn veel maatregelen denkbaar en elke dag komen er nieuwe, betere oplossingen bij. Meppel is begonnen aan het bepalen van de opgave voor de langere termijn en wat hiervoor nodig is. Het uitgangspunt is om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn.

Concreet zet de gemeente in op:

 • Maken van een routekaart hoe de energietransitie met de samenleving te realiseren en met welke keuzes
 • Stimuleren van experimenten om van te leren en op korte termijn resultaat te boeken
 • Stimuleren van het circulair denken
 • Inzet op verdere verbetering in samenwerking met regionale partners
 • Aandacht voor duuraamheid bij inkoop.

De gemeente draagt graag bij aan initiatieven die door de inwoners, instellingen en bedrijven worden genomen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Gebruik zonnepanelen

Op gebouwen die de gemeente beheert, zijn zonnepanelen geplaatst. Via onderstaande links krijgt u een indruk van wat die zonnepanelen opleveren aan stroom en met hoeveel de CO2 uitstoot wordt verminderd. De informatie die getoond wordt is actueel.

Stadhuispaneel ezinge

gemeentewerf

sporthal De Aanloop

sporthal De Eendracht Nijeveen

topsporthal Ezinge

Leer Werk Centrum

boerderij Sportpark Ezinge

gymzaal Oosterboer

havenkantoor

schouwburg Ogterop

de Secretarie

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522