Verkiezingen

Er zijn verschillende verkiezingen in Nederland. Dit jaar zijn er verkiezingen op 15 maart 2023. Op deze dag kunnen Nederlanders met kiesrecht vanaf hun 18e jaar de stem uitbrengen. Je mag dat op twee verschillende verkiezingen een stem uitbrengen. Namelijk voor de provinciale staten en voor het waterschapsbestuur. Op deze website vindt je meer informatie over wanneer, hoe en waar je je stem kan uitbrengen.

 • Documenten verkiezingen

  De processen –verbaal van de stembureaus, het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau, de bijlagen van het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau met de uitslag per stembureau en verslag controle-protocol.

 • Kiezerspas

  13 februari 2023

  Als u in een andere gemeente in Drenthe (voor Provinciale Staten) of het gebied van Drents Overijssel Delta (voor Waterschap) uw stem wilt uitbrengen, moet u uw stempas laten omzetten naar een kiezerspas.

 • Volmacht verkiezingen

  09 maart 2023

  Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

 • Stempas, vervangende stempas

  13 februari 2023

  Om te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 1 maart 2023 een stempas. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven. De stempas toont aan dat u mag stemmen. Zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

 • Stembureaus

  27 januari 2023

  Je kunt in Meppel op veel plekken uw stem uitbrengen. Er is altijd wel een stembureau in uw buurt. U mag met uw stempas op elk stembureau in Meppel uw stem uitbrengen.

 • Aanplakborden

  27 januari 2023

  Dit jaar gaat Meppel voor het eerst werken met trotters. Dit zijn verkiezingsborden met een doek erin wat bedrukt is met alle partijen. Het bedrijf Image Building verzorgt dit voor ons. Zij zullen contact opnemen met alle politieke partijen voor de campagneposter.

 • Stemmen op de verkiezingsdag

  27 januari 2023

  Je mag stemmen als je 18 jaar of ouder bent. Voor de Provinciale Staten moet je daarnaast ook de Nederlandse nationaliteit hebben. Voor de verkiezing van het Waterschap is het Nederlandschap geen eis.

 • Gemeentelijk stembureau (centraal tellen)

  27 januari 2023

  Het gemeentelijk stembureau heeft zitting op donderdag 16 maart 2023 vanaf 09.00 uur op het Stadhuis van Meppel.

 • website Waterschap Drents Overijsselse Delta

  Het Waterschap zorgt onder andere voor de kwaliteit van het (drink)water, sterke dijken en het onderhoud van sloten, kanalen en overige wateren. Elke vier jaar zijn er in Nederland gelijktijdig (gecombineerde) verkiezingen voor zowel Provinciale Staten als Waterschapsbesturen.

 • website Provinciale staten

  Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie, vergelijkbaar met de gemeenteraad. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Ook controleren zij de Gedeputeerde Staten, vergelijkbaar met het college van B&W. Elke 4 jaar kiezen Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer.

 • Kiesraad

  Landelijke website Informatie en uitslagen verkiezingen