Volmacht verkiezingen

Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Volmacht regelen kan op drie manieren:

1.    Volmacht op de stempas (onderhands):

Op de achterkant van uw stempas vult u bij volmachtsbewijs de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit gemeente Meppel zijn. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs aan de persoon die u heeft gemachtigd. Deze mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

2.    Schriftelijke volmacht

1.    Digitaal:

U kunt een schriftelijke volmacht digitaal aanvragen. U moet wel het formulier Verklaring gemachtigde (PDF) bijvoegen. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 om 17.00 uur binnen zijn.

2.    Schriftelijk:

U kunt een verzoek doen voor een schriftelijk volmacht met het formulier verzoek stemmen bij volmacht (modelL8) (PDF). Dit formulier met een kopie geldig identiteitsbewijs moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 om 17:00 uur binnen zijn bij Publiekszaken, Postbus 501 7940 AM Meppel, of zijn ingeleverd bij de receptie van het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel. Ook kunt u het formulier mailen naar postbus@meppel.nl.

3.    Persoonlijk:

Persoonlijk:  U kunt een schriftelijk volmacht persoonlijk aanvragen bij de Publieksbalie in het Stadhuis, uiterlijk vrijdag 17  november 2023 17:00 uur. U kunt terecht tijdens de openingstijden van het Stadhuis. U kunt ook een afspraak maken. Maak een afspraak online of via telefoon 14 0522. Neem uw eventuele stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. Ook moet het formulier stemmen bij volmacht (PDF) moet worden meegenomen.

Een schriftelijke volmacht  kan zonder het tonen van een identiteitsbewijs van de volmachtgever worden aangevraagd en uitgebracht. Dit is een oplossing voor mensen die niet beschikken over een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs. De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen. Het is niet mogelijk een schriftelijke volmacht in te trekken.