Volmacht verkiezingen

Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Werkwijze

Dit kan op 2 manieren:

  1. Volmacht op de stempas (onderhands):
    Op de achterkant van uw stempas vult u bij volmachtsbewijs de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit gemeente Meppel zijn. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs aan de persoon die u heeft gemachtigd. Deze mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  2. Schriftelijke volmacht:
    Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen of de gemachtigde woont in een andere gemeente, moet u een schriftelijke volmacht aanvragen. Dit kunt u doen door het formulier verzoek stemmen bij volmacht (PDF) bij de gemeente in te leveren. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur zijn ontvangen.

Een schriftelijke volmacht  kan zonder het tonen van een identiteitsbewijs van de volmachtgever worden aangevraagd en uitgebracht. Dit is een oplossing voor mensen die niet beschikken over een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs. De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 3 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen. Het is niet mogelijk een schriftelijke volmacht in te trekken.

Meer informatie