Stemmen in het buitenland

Nederlanders in het buitenland kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen.

Voorwaarden

Om te mogen stemmen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Werkwijze

1. U woont tijdelijk in het buitenland en staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente.

U kunt dan uit het volgende kiezen:

 • U stemt per brief. Stemmen per brief is alleen mogelijk voor de Europese Parlementsverkiezingen en voor de Tweede Kamerverkiezingen. Doe een verzoek om per brief te mogen stemmen via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Hierbij geeft u aan waar u het briefstembiljet wilt ontvangen. Stuur het formulier naar de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit kan tot uiterlijk 3 februari 2021. Stuur een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsbewijs met het formulier mee:
  • gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM  MEPPEL. 
 • U machtigt iemand om voor u te stemmen in Nederland.

2. U woont in het buitenland en u staat niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente.

U kunt dan uit het volgende kiezen:

 • U machtigt iemand om voor u te stemmen in Nederland.
 • U komt zelf naar Nederland om te stemmen. Hiervoor krijgt u een kiezerspas. Zie ook www.denhaag.nl.
 • U kiest ervoor om zelf uw stem uit te brengen vanuit het buitenland. Hiervoor moet u de volgende stappen zetten:
  • U meldt zich aan als kiezer in het buitenland. Dit kan tot uiterlijk 3 februari 2021. Gebruik hiervoor het formulier dat u kunt downloaden via www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Stuur een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsbewijs met het formulier mee.
  • U doet schriftelijk een aanvraag om per brief te stemmen. Dit kunt u tegelijk doen met de vraag om u als kiezer te registreren. Dit verzoek moet u naar de gemeente Den Haag sturen: per post of digitaal. Zie ook www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. U kunt het verzoek ook sturen naar het Nederlandse consulaat in het land waar u woont. Dit kan alleen per post.
 • U krijgt nu vanzelf het stembiljet toegestuurd. Stuur dit stembiljet ingevuld terug. Dit moet ook weer naar de gemeente Den Haag of naar het Nederlandse consulaat. Uw stembiljet moet uiterlijk op de dag van de verkiezingen binnen zijn bij de gemeente Den Haag of het Nederlandse consulaat.
 • Meer informatie vindt u op de www.stemmenvanuithetbuitenland.nl.

Registratie kiezers buiten Nederland

Een kiesgerechtigde Nederlander die zich als kiezer in het buitenland wil registreren, richt een verzoek daartoe aan de gemeente Den Haag via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Deze registratie is eenmalig. Ook kiesgerechtigde Nederlanders die wonen op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten registreren zich bij de gemeente Den Haag als kiezer buiten Nederland via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl.

Meer informatie en contact